Aktivering av ditt gruppnummer

Genom följande steg förbereder du och öppnar ditt gruppnummer för inkommande samtal.

  1. Logga in på Mitt Företag
  2. Välj Växeltjänster > Gruppnummer.
    Om ditt avtal består av huvudavtal och underavtal väljer du avtal, och därefter väljer du vilket gruppnummer du vill administrera.
  3. Lägg till agenter som ska ingå i gruppnumret.
  4. Lägg till öppettider som gäller för gruppnumret.

När agenter är kopplade till gruppnumret och öppettider är tillagda är gruppnumret klart att börja användas. Du bör se över samtliga inställningar för ditt gruppnummer för att det ska fungera precis som du önskar.