Lägg till agent

En agent är en person som svarar på inkommande samtal till gruppnumret. En agent kan vara kopplad till ett eller flera gruppnummer.


Så här lägger du till en agent till ett gruppnummer:

  1. Välj det gruppnummer du vill administrera.
  2. Välj sektionen ”Agenter”.
  3. Välj ”Lägg till agent i gruppnumret”.
  • Finns det agenter kopplade mot avtalet sedan tidigare, så visas agenterna i en lista och du kan markera vilken eller vilka agenter du vill koppla till gruppnumret.
  • Finns det inga agenter sedan tidigare kopplade mot avtalet väljer du ”Skapa ny agent”.
  • Skriv in agentens telefonnummer och tryck på ”Spara”.
  • Ange agentens uppgifter, t.ex. för- och efternamn och ange vilket eller vilka gruppnummer agenten ska svara på.
  • Om agenten sedan tidigare är skapad och kopplad mot ett annat avtal som tillhör företaget, ser du vilken information som finns och vad du har möjlighet att ändra. Du anger även vilket eller vilka gruppnummer agenten ska svara på.