Nummerpresentation

Välj nummer som visas för en agent

Nummerpresentation Mitt Företag

I Företagsportalen under inställningar av Nummerpresentation för Gruppnummer kan administratörer välja om agenten som tar emot samtal ska se gruppnumrets nummer eller A-nummer för den som ringer in till gruppnumret.

Telenor One X datorklient och mobilapp 

När agenten använder One X datorklient och mobilapp visas:

Inställning: Visa A-nummer

  • I One X datorklienten visas både vilket gruppnummer som du ringer in på och inringande persons A-nummer vid påringningen.
  • I mobilen visas enbart inringande persons A-nummer och det går inte att se vilket gruppnummer samtalet kommer in via.

Denna inställning är lämplig när agenten vill se inringande persons A-nummer eller framför allt använder One X datorklienten för att besvara samtalen.

Inställning: Visa Gruppnummer

Både mobilen och One X datorklienten kommer enbart att visa vilket gruppnummer det är som samtalet kommer in via. Via samtalshistoriken agenten se inringande parts nummer.

  • I datorklienten kan du direkt efter svar enkelt gå in i samtalshistoriken och se detta om du vill kopiera numret för att kunna klistra in i det i ett CRM-system exempelvis.
  • I mobilen kan du i efterhand se vem som ringde in i samtalshistoriken (till exempel om samtalet bryts och du vill ringa tillbaka.)

När interna samtal, användare inom samma företag, ringer in så kommer datorklienten även att kunna visa både gruppnummer och inringande part direkt vid påringning. Det är externa samtal till gruppnumret som inte kommer att visa detta.

Denna inställning är lämplig när det är viktigt att agenten i mobilen kan se vilket gruppnummer som samtalet kommer in via.