Beskrivning av inställningar till Menyval

Skapa schema
Ett schema måste läggas upp för när Menyval ska vara öppet för inkommande samtal. Övriga tider räknas som stängda. Det går även att skapa ett tillfälligt schema om avvikande öppettider önskas vid exempelvis vid jul eller semester.

Lägga upp underliggande val
Underliggande val är de val (0–9) som den inringande ska kunna bli kopplad till. Valen kopplas till ett telefonnummer motsvarande en person eller avdelning som ska nås med hjälp av Menyvals talsvarsmeddelande.
Vidarekoppling till valen kan ske med olika alternativ:

  • Utan talsvarsmeddelande:
    när den inringande gjort ett val är det tyst i luren tills personen svarar
  • Automatiskt talsvarsmeddelande; en röst som säger ”ditt samtal kopplas vidare”
  • Repetera meny; används endast ihop med Repetera.

Kopplade nummer till Menyval huvudnummer
Om det finns flera nummer in till ert företag kan ni välja att ha totalt ett huvudnummer och tre kopplade nummer till huvudnummer som kan ta emot inkommande samtal till Menyval. Både huvudnummer och kopplade nummer till huvudnummer måste vara ett fastnätsnummer eller mobilnummer hos Telenor. Huvudnumret och de nummer du vill koppla till huvudnumret
läggs upp av Telenor.

Vidarekoppling vid ej angivet knappval
Om den som ringer in till Menyval inte gör något aktivt knappval kan samtalet kopplas vidare till ett, av er, angivet telefonnummer.