Röstbrevlåda som tjänst

Röstbrevlåda som tjänst kopplar din röstbrevlåda till tjänsterna Gruppnummer och Menyval.

För att tala in en egen hälsningsfras, ändra kod och lyssna av din Röstbrevlåda som tjänst ringer du 0708-222 888 från valfri telefon och anger röstbrevlådans mobilnummer och koden 0000. Av säkerhetsskäl kommer du att bli ombedd att byta den förvalda koden.

För att koppla Röstbrevlådan med exempelvis Gruppnummer, gå in på Företagsportalen > Gruppnummer > Öppettider. Sedan anger du under valet "Välj meddelande vid stängt" att "Vidarekoppla till Röstbrevlåda som tjänst". Ange ditt röstbrevlådenummer och spara.

Därefter går du in under "Allmänna inställningar" och längst ner under "Hantering av samtalet" väljer du "Vidarekoppla till Röstbrevlåda som tjänst", ange ditt röstbrevlådenummer och spara. Sedan går du in på Röstbrevlåda > Inställningar. Ange de mejladresser som du önskar få meddelandena till och spara.