Bjud in deltagare

1. Klicka på "Mötesrum"

samarbete_b09_dt.jpg

2. Klicka på "Kontakter" i menyraden, om inte kontaktlistan redan visas

samarbete_b10_dt.jpg

3. Dra och släpp kontakten i ditt mötesrum

samarbete_b11_dt.jpg

Notera att inbjudna mötesdeltagare som ännu inte anslutit sig, syns under "Väntar"

samarbete_b12_dt.jpg