Guide för dator

1. Klicka på "Mötesrum"

samarbete_b03_dt.jpg

2. När du kommit in i rummet, skapas en flik för mötesrum

samarbete_b04_dt.jpg

  

Guide för mobilapp

1. Öppna menyn

samarbete_b03_mb.jpg

2. Välj "Anslut till rum"
Ditt eget mötesrum är öppet.

samarbete_b04_mb.jpg