Managerad behörighetskontroll

Med vår tjänst får du synlighet och kontroll över allt som kopplas in i ditt företags nätverk.

För anställda är tillgång till nätverket idag en självklarhet, en naturlig konsekvens av vårt uppkopplade samhälle – ”connect now, secure later”. Enheter ansluts ofta frikostigt och utan kontroll från IT-avdelningen. Vår tjänst innehåller tre separata tjänster (behörighetskontroll – användare, managerat gästnätverk och behörighetskontroll – klienter) som kan köpas var för sig eller som ett paket.

Varför Managerad behörighetskontroll som tjänst?
Ni får en kapabel och säker accesshantering på individnivå till företagets nätverk. Med vår tjänst verkställer ni er IT-policy enkelt och effektivt. Eftersom tjänsten är leverantörsoberoende, integreras den lätt och smidigt med befintlig infrastruktur.

Managerad behörighetskontroll – klienter

Vi levererar en säker lösning som integrerar dina enheter säkert och smidigt i företagets näverk. Du får kontroll – samtidigt som dina medarbetare får frihet att välja arbetsverktyg. I tjänsten ingår bl.a. en användarvänlig webbportal för enhetsadministration (certifikate revoke) och rapportering.

Managerat gästnätverk

Med gästnätverk som tjänst kan du erbjuda tillfälliga gäster och enheter access till sitt nätverk på ett säkert och enkelt sätt. I tjänsten ingår flera alternativ för inloggning tex genom sociala medier, sponsring för gäst av anställd. Med vår tjänst får du en intelligent plattform som hanterar gäster på ett smidigt och effektivt sätt oavsett.

Vad är nästa steg för ert företag?

Jag heter Tomas Flodin och är en av Telenors experter inom säkerhet och nätverkstjänster. Kontakta mig om du vill prata mer om ert företags möjligheter.