Managerad behörighetskontroll

Med vår tjänst får du synlighet och kontroll över allt som kopplas in i ditt företags nätverk.

För anställda är tillgång till nätverket idag en självklarhet, en naturlig konsekvens av vårt uppkopplade samhälle. Enheter ansluts ofta frikostigt och utan kontroll från IT-avdelningen – ”connect now, secure later”. Vår tjänst innehåller tre separata tjänster (behörighetskontroll – användare, managerat gästnätverk och behörighetskontroll – klienter) som kan köpas var för sig eller som ett paket.

Varför Managerad behörighetskontroll som tjänst?
Ni får en kapabel och säker accesshantering på individnivå till företagets nätverk. Med vår tjänst verkställer ni er IT-policy enkelt och effektivt. Eftersom tjänsten är leverantörsoberoende, integreras den lätt och smidigt med befintlig infrastruktur.

Här nedan visar vår partner Aruba hur du får koll och håller obehöriga användare borta från ert nätverk.

  

Managerad behörighetskontroll – klienter

Vi levererar en säker lösning som integrerar dina enheter säkert och smidigt i företagets näverk. Du får kontroll – samtidigt som dina medarbetare får frihet att välja arbetsverktyg. I tjänsten ingår bl.a. en användarvänlig webbportal för enhetsadministration (certifikate revoke) och rapportering.

Managerat gästnätverk

Med gästnätverk som tjänst kan du erbjuda tillfälliga gäster och enheter access till sitt nätverk på ett säkert och enkelt sätt. I tjänsten ingår flera alternativ för inloggning tex genom sociala medier, sponsring för gäst av anställd. Med vår tjänst får du en intelligent plattform som hanterar gäster på ett smidigt och effektivt sätt oavsett.

Kontakta oss

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter inom nätverk och säkerhet. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.