Dual band

Dual band innebär att det finns två olika frekvensband som routern kan använda, 2,4 GHz och 5 GHz. Det vanligaste är 2,4 GHz och används av de flesta trådlösa nätverken. Frekvensen 2,4 GHz har något lägre hastighet och längre räckvidd. Den andra frekvensen, 5 GHz, har kortare räckvidd och du kommer ofta upp i högre hastigheter. Den är mindre känslig för störningar eftersom det inte är lika många enheter som använder frekvensen.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om dual band. Du kanske också är intresserad: