Managed IoT Cloud – MIC

Managed IoT Cloud är en molnplattform från Telenor Connexion som hanterar uppkopplade enheter och deras data. Plattformen innehåller de byggstenar som behövs för att koppla upp produkter, samla in och lagra produktdata, och skapa värde och insikter utifrån den data som samlas in.

Läs mer om Managed IoT Cloud