Router

En router är en funktion för att styra och vidarebefordra datapaket på internet. Routern är kopplad till minst två nätverk och bestämmer vilken väg informationen ska skickas beroende på vilken information routern har om statusen i nätverken.