SLA

Service Level Agreement, specificerar vilka åtaganden bredbandsleverantören är skyldig gentemot dig som kund. SLA, som även kan kallas för tjänstenivåavtal, definierar vilken kvalitetsnivå leveransen ska hålla. Helt enkelt vilka krav du kan ställa på din leverantör. Till exempel hur snabbt ett fel ska vara åtgärdat, hur servicetiden ser ut, vilken tillgänglighetsgaranti leverantören erbjuder etc.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag?
Kontakta oss så hjälper en av våra företagsrådgivare dig vidare.