Telekom

Telekommunikation, som även kallas telekom, betyder överföring av information över avstånd med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det handlar om all form av röst-, data- och videoöverföringar. Det innefattar olika tekniker som telefoni, fiberoptik, satelliter, radio, tv och internet. Det är ett brett begrepp, som oftas beskriver en hel bransch.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.