Vad är DDoS?

DDoS står för Distributed Denial of Service och är en överbelastningsattack mot nätverk eller datorsystem. En överbelastningsattack går ut på att slå ut en webbplats eller nätverk genom att skicka enorma mängder trafik mot nätverket. Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker. Ett DDoS-skydd är ett överbelastningsskydd som ger dig oavbruten övervakning av ditt nätverk samt skyddar mot DDoS-attacker.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.