Säkerhetstjänster

Idag är de flesta verksamheter i behov av olika kommunikations- och nätverkslösningar. Detta innebär också ökade krav på säkerhet och skydd. Vi vet att det är komplext att bygga företagsnätverk som säkerställer rätt skydd över tid. Därför erbjuder vi en rad olika säkerhetstjänster som hjälper dig att sova gott om natten.

Säkerhetstjänster bredband

Internet Firewall och Netcentric Firewall

Med våra brandväggstjänster kan du skydda ert företagsnätverk (WAN) på ett mycket effektivt sätt, utan att behöva investera i dyr kompetens och utrustning. Tjänsterna är en del av Nordic Connect-portföljen, vilket innebär att de kan vara en integrerad del av ert företagsnätverk (WAN).

Internet Firewall

Med tjänsten Internet Firewall får ni en paketlösning för både brandvägg och internetaccess. Tjänsten realiseras centralt hos Telenor, ni definierar vilka kontor som ska ha åtkomst till internet och vilket regelverk som ska appliceras. Eftersom tjänsten är nätcentriskt realiserad skapas inte någon flaskhals på en enskild specifik access. Dessutom kan internetkapaciteten enkelt uppgraderas när behoven ökar.

Netcentric Firewall

Om ni har ett behov av att säkerställa åtkomst och brandväggsregelverk mellan olika delar, logiskt åtskilda VPN, av ert företagsnätverk (WAN) erbjuder vi tjänsten Netcentric Firewall. Netcentric Firewall fungerar också när du vill koppla ihop ert VPN med andra tjänsteleverantörer som är anslutna till Telenor t.ex. driftpartners eller partners för betalkortstransaktioner.

Internet Firewall och Netcentric Firewall
Firewall Säkerhet bredband

Firewall

Med tjänsten Firewall erbjuder vi en komplett, managerad infrastruktur där samtliga aktiva komponenter ingår. Tjänsten bygger på Next-Gen Firewall, är väl utprövad och möjliggör allt från en mindre installation till avancerade brandväggskluster. Tjänsten ger också stöd för vilka åtkomstregler som ska gälla för dina medarbetare och era system. Med Next-Gen Firewall erbjuder vi även möjligheten att hantera trafik på applikations- och webbsidenivå, Anti-Virus och intrångsskydd. Till tjänsten finns även ett antal standardiserade tillvalsfunktioner såsom tvåstegsautentisering, utökade servicenivåer och loggtjänster.

Trygg leverans

Vi ser till att brandväggsmiljön etableras effektivt och kvalitetssäkrat, med tydlig ansvarsfördelning mellan dig som kund och oss. Tjänsten Firewall baseras på en plattform som är utvecklad för operatörsvärlden vilket innebär att den klarar de mest rigorösa säkerhets- och prestandakrav. Samtliga ingående komponenter övervakas med avancerad realtidsövervakning. Där kan vi direkt se hur din brandväggsmiljö fungerar. Din leverans har alltid funktionsgaranti och vi tar hela ansvaret utifrån ditt val av servicenivå. Tjänsten levereras med utprövad teknologi från ledande leverantörer av säkerhetsprodukter. Vi utvecklar ständigt tjänsten för att tillgodose nya behov som uppstår allt eftersom teknologi, omvärld och dina behov förändras.

Secure Cloud Connect

Användningen av molntjänster har formligen exploderat, och behovet av hög kvalitet och datasäkerhet i kombination med bra användarupplevelse blir allt viktigare. De flesta företag har höga krav på kapacitet, tillgänglighet och säkerhet för sina tjänster, kunddata och annan information.

Secure Cloud Connect är en tilläggstjänst till Telenors datanätstjänst Nordic Connect och ger dig en säker anslutning till molnet, som inte går över internet. Via Telenors nät kopplar tjänsten ihop ert datanät med molntjänsteleverantörernas datacenter. Det gör att förbindelsen till molntjänsterna är dold för andra vilket skyddar mot olika former av nätangrepp och ger ett säkert skydd av er verksamhet. Secure Cloud Connect ger även garanterad bandbredd för att undgå instabila och tröga anslutningar. Inledningsvis kan Secure Cloud Connect erbjudas för att ansluta till Microsoft Azure, men är också kompatibel med andra molntjänster.

Secure Cloud Connect
Firewall Säkerhet bredband

DDoS-skydd

Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker, så kallad DDoS (Distributed Denial of Service). Angriparnas avsikt är att hindra kunder och användare att få tillgång till tjänster som ditt företag erbjuder på internet.

Med hjälp av sensorer i Telenors nät upptäcks potentiella attacker tidigt. Åtgärder vidtas så att skadlig trafik filtreras bort innan den når företagets internetanslutning och attacken mot era webbplatser och andra internettjänster lindras.

Telenor Security Operation Centre (TSOC) är specialiserade inom nätsäkerhet och har kunder och avkänningspunkter (sensorer) i stora delar av världen. TSOC som är en egen enhet inom Telenor är uppdaterad om hotbilden 24 timmar om dygnet och analyserar attackmönster så att rätt åtgärder vidtas.

Tack vare att utrustningen är placerad i Telenors nät får du ett överbelastningsskydd som oavbrutet övervakar ditt nätverk och skyddar mot DDoS-attacker.

Läs mer om DDos-skydd

Kontakta företagsrådgivare
KONTAKT

Kontakta företagsrådgivare

Få personlig rådgivning för ditt företag av våra kunniga säljare. Ring oss på 0200-15 90 88, besök butik eller lämna dina uppgifter i vårt formulär så hör vi av oss.

Till kontaktformulär

LAN/Wireless LAN

Telenors tjänster LAN och Wireless LAN möjliggör en stabil och bekymmersfri drift av företagets lokala nätverk, såväl trådbundet som trådlöst levererad i en komplett funktion. 

Fast bredband

Med vår bredbandslösning Internet Connect får ditt företag en snabb och säker internetanslutning via fiber. Vi kan leverera hastigheter upp till 10 Gbit/s och med olika servicenivåer.

Colocation

Med Telenor Colocation placerar ni er kommunikationsutrustning i någon av våra säkra serverhallar som har anslutning till ett av Nordens modernaste kommunikationsnät.