Ramavtal:
Kammarkollegiet med Telenor

Ramavtal Kammarkollegiet

Vi på Telenor är stolta över att vara leverantör på Kammarkollegiets ramavtal för kommunikationstjänster inom tele- och datakom, samt för mobiltelefoner med tillbehör och tjänster. Ramavtalet för kommunikationstjänster inom tele- och datakom är indelad i två delområden, Kommunikationslösningar och Infrastruktur, där Telenor är kvalificerad leverantör i båda områdena.

Avropsberättigad ska nyttja det delområde som bäst motsvarar behovet utifrån sin organisation och sina specifika förutsättningar vid varje givet tillfälle. Inom båda områden är det möjligt för avropsberättigade att avropa både som förnyad konkurrensutsättning samt genom ”Särskild fördelningsnyckel” (utan förnyad konkurrensutsättning).

Infrastruktur för tele- och datakom med tjänster enligt nedan ingår i område Kommunikationslösningar om det avropas i kombination med någon tjänst inom Telefoni/telekommunikation och/eller Samarbetslösningar.

Vill du bli kontaktad?
Skicka ett mejl till public@telenor.se så hör vi av oss till dig inom kort.

Ramavtal för kommunikationstjänster inom tele- och datakom

Kommunikationslösningar och Telefoni

Kommunikationslösningar

Detta anbudsområde omfattar bland annat:
Telefoni/Telekommunikationstjänster, tjänster tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempelvis operatörstjänster, abonnemang, anslutningar till och från det publika telenätet, accesser, nummerserier, växel, mobil anknytning i växel, automatisk telefonisttjänst, lösningar för Internet of Things (IoT), mobiltelefon som tjänst, Enterprise mobility management (EMM), Mobile Device Management (MDM) etc.

Samarbetslösningar, tjänster (inkl. molntjänster) för samarbete och samverkan mellan avropsberättigads organisation och andra parter eller samverkan inom organisationen. Exempelvis kontaktcenter, Call Center, telefonisttjänster (med eller utan bemanning), digitala möten, Unified communications (UC), säkerhet etc.

Anbudsområde Infrastruktur för tele- och datakom

Infrastruktur

Detta anbudsområde omfattar bland annat:

Tjänster för infrastruktur för tele- och datakom – exempelvis Internet, Wide Area Network (WAN), Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN), Svartfiber, Local Area Network (LAN), Wireless Local Area Network (W-LAN), inomhusnät för exempelvis mobilnät och radionät, Fixed Wireless Access, Network Slicing, Edge Computing, säkerhet (såsom överbelastningsskydd, krypteringstjänster, VPN-krypteringstjänster och brandväggstjänster etc.).

  

Ramavtal för mobiltelefoner med tillbehör och tjänster

Mobiltelefonilösningar

Detta anbudsområde omfattar:

Hårdvara i form av mobiltelefoner. Utöver detta omfattas även tillhörande tillbehör och tjänster så som minneskort, batterier, laddare, enhetshantering, abonnemangsadministration, dokumentation med mera.

Mobiltelefon som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad kostnad där kund betalar för nyttjanderätten.

  

Kontakt för avrop

Mejla till public@telenor.se så hör vi av oss inom kort.