4 steg för en lyckad flytt av datatjänster till molnet

Varannan arbetstagare vill arbeta mer flexibelt men många hindras av att inte komma åt program och dokument utanför kontoret, visar en ny rapport från Sifo/Telenor.

– Det gäller att företaget tänker rätt när man flyttar datatjänster till molnet, säger Telenors Per Andreasson och tipsar om stegen för att lyckas med en sådan övergång.

Gör en noggrann förstudie
– Lägg rejält med resurser och tid på en genomtänkt förstudie. Utgå ifrån affärsnytta, säkerhet, it och kommunikationsinfrastruktur, ev integration med befintliga applikationer/system och legala aspekter. Utvärdera sedan ett antal leverantörer av molntjänster som lever upp till både förstudien och krav. Gör en realistisk budget. Att sänka kostnader för IT-tjänster genom att använda molntjänster kan innebära att du höjer kostnader för exempelvis kommunikationen eftersom det kan behövas bättre förbindelser och mer mobilitet.

Sätt affärsmålen i fokus
– Se till att alla strävar efter att uppnå verksamhetens gemensamma affärsmål, och kartlägg hur de olika IT-behoven ser ut.

Håll koll på lagen
– Tänk på att det finns lagar som reglerar hur ditt företag ska använda elektronisk information. Till exempel personuppgiftslagen PuL, som förbjuder lagring av viss information och kräver hög säkerhet när känsliga uppgifter sparas. Lagen utgår till stor del ifrån samtycke och information till registrerade personer.

Inför tjänsterna stegvis
– Se till att införa tjänsterna steg för steg och beroende på vilka behov som finns i verksamheten. Klassificera data så att de värderas och prioriteras efter verksamhetens krav på bland annat sekretess och tillgänglighet. Skapa en positiv känsla hos de anställda, genom att konkret visa på nyttan med respektive tjänst, exempelvis att de blir mer mobila, kan komma åt dokument lättare externt och förenklar balansen mellan arbete och fritid.

Behöver ni hjälp med en eller flera av dessa steg? Kontakta gärna er kontaktperson hos Telenor eller nå oss här.


Relaterade produkter

Office 365

Öka företagets produktivitet med Office 365, One Drive och Microsoft Exchange kan att du och kollegorna jobba var och när som helst.

Skype for Business

Med Skype for Business, tidigare Microsoft Lync, har du hela kommunikationen samlat på ett ställe. Anslut från valfri enhet.

Vad behöver ditt företag?

Andreas, Fredrik och Madeleine är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.