"Börja med strategin och ta sedan ett område i taget"


David Noorzoy

Partner Director, Telenor

David Noorzoy Telenor

5 tips hur företag kan modernisera sina nät

Allt fler företag blir medvetna om betydelsen av stabila och säkra företagsnätverk när verksamheten ska digitaliseras. Här delar nätverksspecialisten David Noorzoy med sig av tips om hur företag kan modernisera sina nät.


Vilka utmaningar möter företag som vill modernisera sina nät?

En vanlig utmaning är att det finns en bristande förståelse mellan företagsledningen och IT-driften. Ofta skiljer sig uppfattningen om vad företaget ska hantera på egen hand och hur verksamheten ska kunna få ett helhetsgrepp om nätverket och säkerhetsmiljön. Företagen vet att de behöver modernisera men kör fast när de ska välja väg.

Vad är viktigt att tänka på?
De som investerar i IT utan en långsiktig plan riskerar att fatta beslut som inte ger verksamheten rätt IT-stöd på lång sikt. Ett exempel är kompetens och vilka specialistkunskaper den egna personalen ska besitta inom nätverk och säkerhet. Vad får det för konsekvenser om den medarbetare som vet mest om verksamhetens behov och befintliga lösningar lämnar företaget? Sådana överväganden har betydelse när företagen ska välja vilka tjänster de ska sköta själva respektive köpa in utifrån.

I vilken ände ska man börja?
Min rekommendation är att utgå från hur nätverket ser ut i dag och vilken kompetens som finns och ska finnas inom företaget. Hitta ett bra arbetssätt för att kartlägga de långsiktiga behov som finns inom verksamheten för att få ett gemensamt mål att jobba emot. Börja med att metodiskt och modulärt se över alla verksamhetskritiska IT-områden utifrån en långsiktig plan, gärna med tidsperspektivet tre till sju år, det vill säga de normala tider verksamheten lever med sin IT-investering. Först därefter är det dags att fundera på vad verksamheten ska hantera på egen hand respektive lägga ut framöver. Med de nya insikterna kan företaget genomföra förändringarna ett område i taget, det vill säga modulärt.

Vad har företaget att vinna på detta?
Ett tips är att identifiera samordningsvinster genom att köpa lösningarna som en helhet eller som flera större delar. Synkning av nät- och säkerhetsfrågor kan minska antalet leverantörer, inköpstillfällen och upphandlingar. Dessutom kan det stärka företagets beställarkompetens och förmåga att hantera den interna kravställningen. Ta därefter itu med förändringarna ett område i taget, så att arbetet inte blir övermäktigt. En utmanande process, absolut. Men en positiv konsekvens är att den långsiktiga planen gör det enklare att sprida insikter om strategiska frågor mellan drift och ledning, vilket kan bidra till att minska glappet mellan dem. Planen tar även hänsyn till verksamhetens behov på lång sikt. Där kan både IT och ledningen använda planen som motivator vid beslut och budgetering. Detta ökar förståelsen hos båda parter för vad som krävs för att få en ändamålsenlig nätverks- och säkerhetsmiljö.

Vad ger den långsiktiga planen i slutänden?
Genom att identifiera samordningsvinster ökar flexibiliteten att köpa lösningarna som en helhet eller som flera större delar. Med den långsiktiga målbilden och sourcing-strategin tydliggjord blir det enklare för leverantörer att bidra med förslag till planen för att ta sig dit. Det blir också tydligt för företaget vilken beställarkompetens den själv ska bygga upp och utveckla. Målet är ett kvalitetssäkrat nätverk i varje del, som innebär en säker access till användaren oavsett klient.

David Noorzoy
Partner Director, Telenor

Tips! Ladda ner vår guide

Vi hjälper er att hänga med

Hur säkert är ert nätverk? Stödjer det digitaliseringen? Gå mot nya tidens nätverk. Vi vägleder er rätt.

Vad behöver ditt företag?

Andreas, Fredrik och Madeleine är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.