5G och företagen: frågor från tittarna, svar från experten!

Under vårt webinarie, 5G och företagen, fick vi in väldigt många frågor. Väldigt, väldigt många. Vår expert Andreas Kristensson hann såklart inte svara på allt under sändningen, men nu kommer både frågorna och svaren här istället.

Hur kommer ni att förändra era prismodeller mot marknaden för att finansiera kostnaderna för utbyggnaden av 5G?
Vi har lanserat de första abonnemangen som är 5G-redo, hur prismodellerna kommer att se ut över tid får vi återkomma till. Sannolikt kommer nya affärsmodeller introduceras i takt med att användningen av 5G sprider sig till fler vertikaler/sektorer och applikationer/tillämpningar.

Vad är 5G? Vad kommer det betyda för mig?
Kortsiktigt, högre hastigheter och mycket lägre svarstider. På längre sikt introduceras nya funktioner i näten vilket möjliggör nya sätt att kommunicera och hantera stora datamängder på ett säkert sätt.

Hej! Varför tror alla att 5G är farligt?
Hej! Jag vet inte, gör alla det? Precis som med all teknologi ska man väga för och nackdelar. 5G bygger i mångt och mycket på samma teknik som 3G, 4G o.s.v. så jag tror inte man ska utgå från att 5G är farligt. Jag ser snarare 5G som en möjliggörare för ett säkrare och tryggare samhälle!

”Vi ska bygga hela Sveriges 5G-nät.”

Hej! Jag är bonde. Är det bara stockholmare som drar nytta av 5G? Kan 5G förenkla mitt jobb inom lantbruk?
Vi ska bygga hela Sveriges 5G-nät. Har du 4G-täckning idag? Då kan du räkna med att vi kommer bygga 5G där också. Vad skulle du kunna göra om dina maskiner var uppkopplade, hade tillgång till kanske 100Mbit/s och svarstider på 15-20ms? Jag tror det finns massor av use-case där du kan dra nytta av detta nät framöver!

Hej! Kommer det bli dyrare med 5G? Höjs priserna?
Hej! 5G är inkluderat i en del abonnemang redan, de abonnemang som är 5G ready. När det gäller kundunika avtal/större kunder så kommer 5G introduceras på olika sätt på olika företag.

Lite av en filosofisk fråga: Är 5G revolutionärt eller evolutionärt?
Hej! Det är dels evolutionärt i första fasen, snabbare mobilt bredband o.s.v. men i ett längre perspektiv har 5G möjlighet att ändra hur vi gör affärer, hur maskiner kommunicerar, hur vi i längden lever våra liv. Så i ett längre perspektiv är det revolutionärt. I det korta perspektivet primärt evolutionärt.

Hejsan! Hur tänker ni att 5G kommer att påverka Internet of Things?
5G kommer bli en central bärare av IoT framöver. Framför allt i de fall där det finns behov av bild, video och realtidskommunikation. Men 2G & 4G kommer leva en lång tid framöver. Däremot ser vi att 3G används mindre och mindre. Nya tekniker som LTE-M & NB-IOT kommer sannolikt dominera IoT-marknaden i stort, även efter intåget av 5G på marknaden.

Bör 5G-nätverket nationaliseras i Sverige?
Bra fråga! Jag tror inte det finns drivkrafter för det i dagsläget. Men det är en relevant fråga ur ett längre perspektiv. Jag (från mitt perspektiv) ser det som osannolikt. 

Tja! Jag undrar vilken bransch som kommer dra mest nytta av 5G! Om det är många så kan ni gärna ge en topp 5!
Alla! 😊 Men om du tvingar mig att välja:

  1. Tillverkningsindustrin
  2. Logistik & Warehouse
  3. Medieindustrin
  4. Gamingsektorn
  5. Vårdsektorn

Hej! Känns som att ni bara pratar om fördelar med 5G. Finns det några risker? Isåfall vad?
Som teknik finns det nog inga risker. 5G erbjuder ju högre hastigheter, lägre svarstider, högre säkerhet o.s.v. Riskerna ligger nog snarare i tillämpningar i så fall? Jag kan inte se några risker med ett bättre och snabbare mobilnät.

"Jag tror 5G kommer öppna upp många nya möjligheter."

Spännande! Hur kommer snabbare uppkoppling 5G att hjälpa oss jobba externt ännu bättre?!
Stabilare uppkoppling innebär mindre fördröjning i videomöten, högre upplösning, access till dokument i molnet i samma hastighet som om de låg lokalt på din dator med mera. Jag tror 5G kommer öppna upp många nya möjligheter.

Hur ser ni kopplingen mellan 5G och IoT framöver?
5G är en bärare, IoT är en tillämpning som kan dra nytta av 5G. Precis som LTE-M, 2G eller liknande. Över tid kommer 5G bli centralt för IoT då det blir mer och mer ”mission critical” med realtidskommunikation.

När kommer 5G i bilarna?
Det kommer så småningom, men det kommer sannolikt ta några år. Det är långa utvecklingscykler i bilindustrin. På sikt kommer 5G vara en viktig komponent när bilarna blir allt mer autonoma.

Kräver inte 5G att vi applicerar IPv6?
IP-problematiken är ju universell. IPv4 adresserna är ju i princip slut. IPv6 kommer vara centralt framåt.

”På sikt kommer sannolikt nya appar

och möjligheter vi inte tänkt på än.”

5G i mobilen, vad kommer förändras?
Kortsiktigt, inte mycket. Högre hastigheter, lägre svarstider. På sikt kommer sannolikt nya appar och möjligheter vi inte tänkt på än.

Kan 5G-tekniken komma att ersätta dagens WiFi-teknik?
Ja, i vissa fall tror jag det. Många WiFi idag är ganska långsamma och gamla. 5G kommer erbjuda höga hastigheter, låga svarstider och täckning i hela Sverige, det är inte många WiFi-nät som kan konkurrera med det. En annan fördel för företag är att om medarbetare jobbar utanför kontoret, så kan de alltid koppla upp sig mot säkra och snabba 5G-nät istället för okända WiFi.

När kommer det släppas mobila bredband med 5G för företag i Stockholmsområdet?
De första abonnemangen med 5G är redan tillgängliga, initialt är det dock bara våra obegränsade talabonnemang som får 5G aktiverat.

Kommer fiberinfrastrukturen försvinna?
Nej. Fiber är jätteviktigt. Alla operatörer kommer behöva fiber till alla basstationer, men Fiber-marknaden kommer sannolikt förändras över tid.

”Finns det 4G-täckning idag så kommer

det finnas 5G-täckning framöver.”

99% av befolkningen är ju inte samma sak som 99% av landets yta, hur kommer tillgängligheten se ut på småvägar och glesbygd?
Det kommer vara bra tillgänglighet även på landsbygd. Finns det 4G-täckning idag så kommer det finnas 5G-täckning framöver. Ställen där det inte finns 4G idag kan mycket väl få täckning framöver, men det blir längre fram i tiden.

Hur kan ni lova 5G när nya spektrum inte är klara? Tänker ni bygga 5G i befintliga spektrum annars?
Alla spektrum i Sverige är teknikneutrala. Vi kommer bygga 5G. Vi kommer använda en mix av olika spektrum-resurser för detta.

Hur påverkar 5G strålningen för människan, blir vi mer utsatta?
Nej, vi blir inte mer utsatta. I samband med utbyggnaden av 5G kommer vi också bygga mer kapacitet på 4G. Det kommer innebära att telefoner o.s.v. behöver jobba mindre för bra uppkoppling, vilket i sin tur sparar både batteri och minskar effektbehovet.

Kommer jag kunna använda 5G på mitt befintliga abonnemang? alltså kommer detta uppdateras?
Det beror på abonnemangsform. Läs mer på telenor.se/5g

Vad finns det för eventuella risker/hot/problem med utbyggnad av 5G?
Det finns nog inga direkta hot eller risker som jag ser det.

Kanske en udda fråga. Hur kan 5G stötta de som arbetar med barnomsorg inom pedagogik, men även logistik att hantera många barn.
Hej! Jag vet inte direkt. Men om man kan ha sensorer, enheter, telefoner och utrustning som kan kommunicera i hög hastighet, med låga svarstider, kan det självklart öka flexibiliteten och säkerheten på sikt.

Plast-SIM nämndes som att det leder till högre säkerhet. Innebär e-SIM då lägre säkerhet och kommer e-SIM användas för att koppla upp maskiner och enheter via 5G?
e-SIM är inte ett elektroniskt sim. E står för ”embedded”. Det är alltså ett fysiskt SIM-kort som lödas fast. Det innebär att e-SIM är lika säkert (minst) som ett plast-SIM.