Enkelt första steg till säkrare nätverk

Det svårt att veta exakt var luckorna i ens nätverk finns som cyberbrottslingar kan utnyttja. Men genom att låta olika experter på IT-säkerhet ”attackera” ens system kan man lättare se var man måste fokusera för att bli säkrare.

Vid en sårbarhetsanalys går man systematiskt igenom hela nätverket; IP-adresser, öppna portar, subdomäner, servermjukvara och så vidare. Man klär helt enkelt på sig rollen som hackare och använder exakt samma metoder och ingångar som de skulle göra.

Resultatet från sårbarhetsanalysen kan sedan användas för att ta en rad viktiga beslut, till exempel vad som måste prioriteras och vad man kan ta i en andra vända. Man får också konkreta åtgärdsförslag som leder till säkrare IT direkt.

En bra sårbarhetsanalys ska vara framtagen av tekniker, och inte automatgenererad. Den ska vara utformad efter er verksamhet och era behov, och den ska ha ett tydligt syfte att omvandlas till konkreta handlingar.

Vad händer sen?

Sårbarhetsanalysen är ett första viktigt steg. När den är klar finns en rad andra åtgärder som gör nätverket ännu säkrare, som till exempel penetrationstester och interna analyser där man fokuserar på insidan av nätverket. I senare steg kan man också utföra tester där hackare och nätverkstekniker möts live, dvs att iscensätter en attack och hur väl man kan skydda sig i realtid.

Drar upp huvudet ur sanden

En sårbarhetsanalys är ett bra och kostnadseffektivt sätt att ta ett första steg för att förstå hur starkt eller svagt företagets IT-skydd är i dagsläget. Dessutom kan sårbarhetsanalysen vara startskottet till att höja insikten på hela företaget kring hur viktigt det är att ha ett robust nätverk som kan stå emot allt från hackers som vill komma åt lönespecifikationer till de som utför överbelastningsattacker.

Kontakta oss

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.