För bättre tillit mellan människor och maskiner

Michael Kazarnowicz är en erfaren och ofta anlitad föreläsare som gärna talar om digitaliseringens effekter på organisationer, företag och individer. På IoT Gathering berättar han att "Framtiden tillhör organisationer som har mänsklig mångfald och kan bygga tillit mellan människa och människa – och människa och maskin".

–Jag står här för att jag älskar teknik, inleder Michael.

Han citerar futuristen och författaren Arthur C. Clarkes första av tre klassiska lagar: ”Varje tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att skilja från magi” men poängterar samtidigt det som flera av IoT Gatherings föreläsare återkommer till; Utan ett tydligt syfte är tekniken underordnad.

De flesta vet att mångfald är bra, men bara ett fåtal förklara varför mångfalden är viktig. Michael stärker denna tes genom att likna det kreativa arbetet med "att gå skallgång efter idéer". En homogen grupp går i en tätare klunga medan en mångfald av individer – exempelvis vad gäller ålder, social bakgrund, kön och nationalitet – täcker ett betydligt större område av tankar och resonemang.

– Vi kommer ställas inför kreativa problem och det är otroligt viktigt att finna lösningar, menar Michael.

Tips! Se Michaels presentation från vårt event IoT Gathering 2019

Bättre tillsammans

På stenåldern bestod en klan av 100 till 150 individer. Idag bor vi i städer, vilket kräver att vi samarbetar med varandra. Genom böcker och annan lagrad information lär vi av tidigare generationer och människor som kan befinna sig långt bort. Enligt Michael är just samarbetsförmågan som har gjort att människan har kunnat utveckla sina samhällen. Michael styrker sin tes med den klassiska spelteorin ”Fångarnas dilemma” där deltagarna bara kan vinna genom samarbete.

Hur långt har vi då kommit vad gäller AI? Michael drar snabbt historiken fram till "den anställningsbara juristassistenten Ross" som idag hjälper amerikanska jurister med tidskrävande research.

– Vi är rädda för att den artificiella intelligensen ska förgöra oss, säger Michael och visar några typiskt dystopiska science fiction-filmaffischer.

Han menar att i Japan är AI och robotik en mer naturlig del av vardagen. Ett vardagligt bevis för detta är affischerna för Disney-filmen Hero. I väst porträtteras roboten som kraftfull med knuten näve. I Japan håller den om och skyddar en liten pojke.

– För att göra oss tryggare i tanken "AI som medarbetare" måste vi berätta andra typer av historier. Inte bara i populärkultur och fiktion, utan också i nyheter och media. Då får vi mänsklig mångfald och tillit mellan människa och människa och människa och maskin, avslutar Michael.

Se Michaels presentation från IoT Gathering här:

  

  

Är ditt företag redo för IoT?

Vill du komma i kontakt med någon av våra IoT-specialister för att få rådgivning kring vilka lösningar som passar dig och ditt företag bäst?
Lämna dina uppgifter i vårt formulär så hör vi av oss inom kort.