Framtidens mobilnät är på G

Redan nästa år räknar Telenor med att börja erbjuda sina kunder 5G, den femte generationens mobilsystem. Det betyder både snabbare och stabilare uppkoppling – och det ger helt nya möjligheter. Några av dem kan vi nog inte ens föreställa oss idag. Telenors nätexpert, Andres Suazo, berättar mer.

Just nu upptar 5G en stor del av Andres Suazos vakna tid. Telenor kör nu två pilotprojekt, bland annat i samarbete med Ericsson, för att testa 5G-tekniken i praktiken. Så framtiden kan redan sägas vara här.

andres_suazo_750x200.jpg

– Det är väldigt spännande, vi var först ut i Skandinavien med en sådan här pilot. Vi låter invånare testa det nya mobilnätet i sin vardag och vi gör olika experiment med företag för att se vilka fördelar de kan få. Allt för att 5G-nätet ska kunna leverera största möjliga nytta från dag ett.

Sverigepremiär redan nästan år

Om allt går som det ska kommer Telenor att börja erbjuda sina svenska kunder tillgång till 5G-nätet under slutet av 2020. Först i storstäderna och sedan i större sommar- och vinterorter. På längre sikt är ambitionen att hela Sverige ska digitaliseras med 5G, genom en uppgradering och utbyggnad av vårt befintliga 4G-nät.
– Idag täcker vi 99,9 % av befolkningen och det ska vårt 5G-nät också göra när vi är färdiga. Dessutom fortsätter vi att investera kraftigt i det befintliga nätet, vilket också kommer att märkas i den upplevda surfhastigheten, säger Andres Suazo. Troligen är det näringslivet som blir först med att ta till sig 5G, medan det kan dröja ett par år innan tekniken slår igenom ordentligt på den breda marknaden. De första 5G-kompatibla mobilerna är dock redan på gång.

Vad skiljer då 5G från dagens mobilnät?

– Kortfattat: Mer av allt, säger Andres Suazo och skrattar.
Sedan säger han att många tror att hastigheten är den stora skillnaden, men Andres Suazo vill framhäva annat. Han tycker att det är viktigare att fördröjningen i nätet blir mycket lägre och att kapaciteten ökar, det vill säga att fler kan vara uppkopplade mot samma basstation samtidigt.
– Det gör det möjligt att koppla upp självstyrande fordon och fjärrstyrda robotar. Det ger också bättre förutsättningar för att använda artificiell intelligens i vardagen, till exempel genom augmented reality. Det lär förändra allt från hur vi konsumerar nöjen till hur vi utför våra jobb.
Men självklart är också den ökade bandbredden viktig. Teoretiskt ska man kunna komma upp i över 10 gigabit per sekund i 5G-nätet. Men till en början är det mer realistiskt att räkna med max en fyrdubbling av hastigheten i nätet. Om du har 50 megabit per sekund idag borde du alltså kunna få ungefär 200 framöver.
– Det gör förstås mobilt bredband till ett riktigt vasst komplement till den traditionella uppkopplingen där hemma eller på kontoret. Men framförallt kommer det ha stor betydelse för utvecklingen av internet of things . Kapaciteten blir tillräcklig för massiva anslutningar, där många uppkopplade saker ligger på relativt låga hastigheter, exempelvis sensorer och mätare.

Vilka kommer att påverkas mest av 5G?

Andres Suazo säger att det finns så många möjligheter med 5G att det är svårt att sia om. Troligen har de användningsområden som kommer att slå igenom inte ens uppfunnits än.
– I framtiden kommer mer och mer bli uppkopplat, det kan vara allt från jordbruk till vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder. Vi kommer också att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt, till exempel hälsostatistik. Vi kommer även få nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare har varit i behov av fysiska personer. Relevanta exempel för Sverige skulle kunna vara gruv-, skogs- och transportindustrin.

Hur ska man göra för att inte missa tåget?

Utvecklingen går snabbt, så enligt Andres Suazo går det inte att vänta och se. Även om det inte går att investera i teknologin just nu så går det att förbereda sig:
– Jag föreslår att man gör en inventering av sitt företags uppkopplingspotential. Inte bara av de funktioner som redan använder internet, utan även fundera på vilka maskiner eller processer som skulle kunna fungera bättre med teknikens hjälp. Känner man sig osäker finns det alltid experthjälp att få, till exempel från sin nätleverantör, säger han med ett leende. Han tillägger att det självklart också är viktigt att hålla sig ajour. Och att vara beredd på att kopiera andras framgångar. Google var inte den första sökmotorn, men de var bäst – så vem minns Altavista idag? Så funkar revolutioner.

De olika generationernas mobilnät

2G används främst till samtal och sms och är inte lämpat för snabb mobilsurf, till exempel att strömma en video.

3G var det den första tekniken som möjliggjorde mobilsurf ”på riktigt”. Används idag mest för röstsamtal via telefoner som inte har stöd för 4G.

4G baserades på en helt ny teknologi och gjorde mobilt bredband till ett begrepp att räkna med. Tekniken kommer att leva kvar och utvecklas under många år.

5G kommer att baseras på 4G, men lägga till ny teknologi som möjliggör exceptionella hastigheter – som skapar helt nya affärsmöjligheter.

Vad behöver ditt företag?

Madeleine, Andreas och Fredrik är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.