Det bästa från IoT Gathering 2019

De mest spännande föredragen, talen och paneldebatterna från IoT Gathering 2019. Allt från Amazon och Anticimex till Scania och Skanska.

Skanska

Från symptom till lösning.

Scania

Flyktiga relationer i staden.

Mats Lundquist

Vad är nyttan med att koppla upp sig?

Husqvarna

Exploring new opportunities.

Anticimex

Smart pest control in smart businesses.

Amazon

Every day is Day 1

Första paneldebatten

Sverige på IoT-marknaden.

Andra paneldebatten

Tjäna/spara pengar med IoT.

5G

The mobile world is changing.

Michael Kazarnowicz 1

När mänsklig intelligens möter AI.

Michael Kazarnowicz 2

Investera tid i en automatiserad värld.