Många möjligheter i molnet

Molnet som symbol för Internet användes redan 1994. Det skulle visa att själva uppkopplingen mot lokal hårdvara inte är avgörande för upplevelsen. Idag finns det nästan inte en enda stor tech-aktör som inte vill vara med på moln-racet.

Moln med fördelar

Fördelarna med att utnyttja molntjänster är enorma. Dels behöver man inte själv äga hård- eller mjukvara, dels är det mycket lättare att hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna. Datorn blir helt enkelt mer av ett fönster mot molnet, vilket medför att man kan utrusta användarna med mindre kraftfulla (läs: billigare) datorer.

Lättare att samarbeta i molnet

Molntjänster underlättar även samarbete i olika projekt, vilket förstås är avgörande för de flesta företag. Man har helt enkelt en fil i molnet som flera användare kan komma åt och redigera. (Detta var något som Google tog fasta på när man i sin första reklam för Google Docs anspelade på att ett känt rockband skulle ha använt tjänsten för att skriva en av sina mest kända hits.)

Sänkta kostnader och skalbarhet

När man köper molntjänster betalar man oftast för kortare perioder, kanske ett kvartal, månad eller till och med per gång man använder en tjänst. Det är förstås en tilltalande modell för många företag när det gäller att se över varenda krona som lämnar kassan.

En annan fördel med molnet är skalbarheten. När man behöver mer utrymme är det inte svårare än att klicka några gånger med musen. Man kan också koppla upp ett stort antal datorer mot ett och samma moln.

Några mörka moln

Den enskilt största oron kring molntjänster har kretsat kring säkerhet. De stora aktörerna går i god för att man krypterar all data på ett sådant sätt att den är säker och menar istället att de största riskerna ligger hos användarna, något som också stöds av vår egen Sifo-undersökning om svenskarnas största it-misstag på jobbet.

Ett annat problem kan vara integration av molntjänster i ett redan existerande nätverk. Det gäller att få till passformen så att gamla och nya system kan samverka sömlöst och utan att skapa luckor som cyberbrottslingar kan utnyttja. Många hävdar samtidigt att så kallade hybrida moln där privata och publika moln slås samman med egna datacenter är en logisk och rationell framtid för robusta nätverkslösningar.

Vissa andra farhågor, som att de stora serverhallar som agerar nav i molntjänsterna skulle dra enorma mängder energi, verkar inte heller stämma. Undersökningar visar tvärtom att dessa enorma datacenter är bäst i klassen vad gäller energieffektivitet.

Allt detta sammanslaget innebär att säkra molntjänster låter användarna koncentrera sig på sin affär, snarare än att låta sig begränsas av hårdvara och teknik. Lösningarna jobbar hela tiden med en, inte emot, allt i en smart och kostnadseffektiv förpackning.


Kontakta oss

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.