"Balansakt inför en uppkopplad framtid"


Patrik Duckert

Nätverksexpert på Telenor

Nätverksexpertens syn på säkerhet och digitalisering

Som en balansakt på slak lina. Ungefär så skulle jag vilja beskriva hur det är att arbeta med nätverkssäkerhet. Å ena sidan vill vi skapa en miljö där digitalisering, Internet of Things och affärsfokus får bästa möjliga förutsättningar. Å andra sidan strävar vi hela tiden efter största möjliga säkerhet och minsta möjliga risk.


Största möjliga säkerhet och minsta möjliga risk
Låter det som en omöjlig ekvation? Inte nödvändigtvis. Redan inom några få år kommer de flesta föremålen i vår vardag att vara uppkopplingsbara, om det så handlar om lampor, kläder, teknik eller byggkomponenter. Listan över uppkopplade föremål blir hela tiden längre, och varje dag görs nya framsteg och innovationer.

Det handlar om en helt ny generation av tjänster, även kallad den fjärde industrirevolutionen, där de viktigastedrivkrafterna i utvecklingen är möjligheten att skaffa sig kontroll, sköta statusrapportering samt hämta och lämna data. Drivkrafter som kommer att få stora konsekvenser för it-organisationer inom framför allt två områden.

Enorma mängder data
Det första området är data. Denna nya generation av tjänster kommer nämligen att generera enorma mängder data, som ska samlas in på ett säkert sätt och användas som beslutsunderlag för både system och människor. En annan utmaning är hur vi ska skapa en säker arkitektur som gör det möjligt att samla och lagra dessa stora volymer data.

Kontrollen viktigast av allt
För oss som arbetar med nätverkssäkerhet är kontroll viktigast av allt. Fick vi välja skulle vi helst själva koppla in och konfigurera allt som ska finnas i vårt nätverk. Men de senaste åren har vi undan för undan tvingats släppa något på kontrollen.

Det började med Bring Your Own Device-trenden, som innebar att användarna fick koppla upp sina egna enheter mot arbetsplatsens nätverk. En utveckling som med all sannolikhet kommer att ta ytterligare fart som en följd av Internet of Things.

Visst kommer ett fåtal organisationer att försöka hänvisa till interna riktlinjer som förbjuder alla former av uppkopplingar och sensorer. Men de allra flesta av oss gör klokt i att i stället undersöka möjligheten att skapa en arkitektur och en infrastruktur som tillåter en uppkopplad framtid, utan att för den skull kompromissa med säkerheten.

För kraften i den uppkopplade framtiden kommer att vara en avgörande pusselbit för hur konkurrenskraftig din organisation kommer att vara i framtiden. Oavsett bransch eller storlek så kommer digitaliseringen och den uppkopplade framtiden att förändra spelplanen.

Den som kan utnyttja kraften i ovanstående får bästa möjliga utveckling, de som inte lyckas får det betydligt tuffare. Redan i dag kan vi se branscher som snabbt förändras efter hand som tekniken utvecklas, och det är en utveckling som bara kommer att fortsätta. Musik- och mediabranschen är två exempel där vi på ett par år sett enorma förändringar, både när det kommer till erbjudanden och till aktörer. Så fundera på om ditt företag har förutsättningarna att ta del av den uppkopplade framtiden, utan att göra avkall på säkerheten.

Patrik Duckert
Nätverksexpert på Telenor


Tips! Ladda ner vår guide

Vi hjälper er att hänga med

Hur säkert är ert nätverk? Stödjer det digitaliseringen? Gå mot nya tidens nätverk. Vi vägleder er rätt.

Vad behöver ditt företag?

Madeleine, Andreas och Fredrik är tre av våra stjärnsäljare som gärna vägleder ditt företag med unika kommunikationslösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du snart.