Varför varierar täckningen på mobilen?

Snabb surf och fungerande telefoni är viktigt för den som arbetar på fältet eller är på jobbresa. Men ibland vill det sig inte. Varför? Det kan bero på många olika saker – mobiltäckningen påverkas av allt från landskapets form till trängseln i nätet.

Radiosignalerna gillar inte berg och betong
Kontakten mellan din mobiltelefon och basstationen (där masten sitter) går via radiovågor. De följer samma naturlagar som andra vågor, vilket innebär att styrkan avtar med avståndet från sändaren. Därför är huvudregeln att du får sämre täckning ju längre från en basstation du befinner dig. Men radiosignalens framfart kan också bromsas av till exempel byggnader, berg och skog. I värsta fall kan de få täckningen att försvinna helt, även relativt nära sändaren – då uppstår så kallad radioskugga.

Kom också ihåg att radiosignalen kan dämpas kraftigt när du är i en bil, på ett tåg eller inomhus. Du sitter trots allt i en plåtburk eller bakom tjocka betongväggar. Om du då har tillgång till wifi är ett tips att ringa via internetuppkopplingen, exempelvis med hjälp av tjänster som FaceTime eller Google Duo.

Trängsel i mobilnätet kan upplevas som dålig täckning
Antalet användare som använder samma basstation är också avgörande för hur snabbt du kan surfa och hur bra det går att ringa. Alla användare delar nämligen på basstationens kapacitet. Ju fler som delar, desto lägre blir den maximala surfhastigheten.

Att kapaciteten har begränsningar kan bli tydligt på ställen där ett stort antal användare vill ringa och surfa under kort tid och på en liten yta. Ett enkelt exempel är en flygplats. Där kan nätet upplevas som segt under de mest populära tiderna för affärsflyg, men helt normalt vid andra tider på dagen. Surfupplevelsen vid kapacitetsbrist blir ungefär samma som vid dålig täckning.

Stad och land – på olika våglängd
Alla radiosignaler sänds ut med en viss frekvens, eller enkelt sagt: med olika längd på radiovågorna. Låg frekvens ger bra räckvidd, men sämre kapacitet. När man ska radioplanera blir det alltid en kompromiss mellan täckning och kapacitet. I glesbefolkade områden används gärna låga frekvenser för att maximera den yta man täcker. I städer fokuserar man hellre på högre frekvenser, för att ge tillräcklig kapacitet på ställen som Stureplan i Stockholm och Avenyn i Göteborg.

Snart får våra kunder ännu bättre surf

För att motverka trängsel genomför Telenor en stor modernisering av mobilnätet med början hösten 2019. Den kommer att ge mer än fördubblad kapacitet, så att fler människor kan surfa obehindrat.