Lyckopsykologen: 6 faktorer som skapar starka team i förändringstider

Katarina Blom är en av Sveriges första lyckopsykologer. Hon är också organisationsexpert och kan peka ut vilka egenskaper som är viktigast för att skapa jobbrelationer som håller – även i tider av förändring.

De senaste åren har varit omskakande för de flesta arbetsplatser. Från fysiska kontor till distansarbete – och nu en slags hybridlösning av dessa två arbetssätt.

Med vetskapen om att vi människor inledningsvis är negativa till förändringar har det här skapat utmaningar inom ledarskapet.

— När vi tvingas till förändring i en stressig situation är det inte de härligaste versionerna av oss själva som kommer fram. Då är det lätt att vi blir lite snarstuckna i tonen och lite egocentriska. Två dåliga egenskaper för att skapa fungerande jobbteam., säger Katarina Blom.

Blom_Katarina_750x250.jpg

Hon är legitimerad psykolog och släppte 2022 boken ”Tillsammans-effekten”. Huvudtesen i boken är att det är främst relationer som gör att vi känner välbefinnande. Inte minst jobbrelationer.

— Jobbet och arbetsplatsen spelar en central plats i våra liv. Trivs du på jobbet kommer det spilla över på övriga delar av ditt liv, och tvärtom.

Hur reagerar vi människor på förändring?
— Att ställa om är valbart, men förändringen i sig är ett faktum. Det är naturligt att det kan kännas motigt med förändring, då hjärnan oftast söker förutsägbarhet och trygghet. Glädjande nog är vi människor fantastiskt anpassningsbara över tid.

Vilka organisationer klarar förändring bäst?
— Flexibla, platta organisationer där medarbetarna praktiserar självledarskap. Ofta sitter medarbetarna själva på lösningen. De bästa cheferna är transparanta och inkluderar medarbetarna i besluten.

Vilken social faktor är viktigast för att skapa fungerande digitalt samarbete?
— Relationer, utan tvekan. Vi har sett i en mängd studier att psykologisk trygghet är det viktigaste för att kunskapsarbete ska blomstra. Det innebär lite förenklat att relationerna ska präglas av tillit i teamet. Det skapar man genom att ställa många frågor till varandra, vågar dela misstag och flaggar när man stöter på en utmaning som påverkar resten av teamet. Då har ni möjlighet att hitta en gemensam lösning på problemet, vilket i sig stärker teamkänslan.

Det här låter som något man inte skapar över en natt?
— Nej, det gäller att ta små steg i taget. En ledare kan inte förvänta sig att skapa transparenta och uppmuntrande team om man inte själv agerar på det sättet. Därför ligger ett extra stort ansvar på chefen att ta täten och bidra till en bättre arbetskultur, som präglas av tillit.

Vill du ta temperaturen på din arbetsmiljö?

Genom att titta på den amerikanska ”PERMAH”-modellen kan du förstå bättre vilka faktorer som bidrar till välmående inom er organisation:

1. Positiva känslor
Upplever du positiva känslor på jobbet i form av till exempel bra feedback, ett skratt vid kaffemaskinen eller ett meme från kollegan i jobbchatten? Det är ett gott tecken.

2. Engagemang
Alla har ett behov att få utlopp för vår kompetens och förmåga. Kan du hitta ett jobbflow under arbetsdagen?

3. Relationer
Positiva relationer kan skapa motståndskraft mot stress. Motsatsen är relationer där du inte kan lita på att kollegan håller en utlovad deadline.

4. Mening
Alla arbetsplatser måste kunna förmedla syftet med sin verksamhet. Det handlar om att medarbetarna ska känna att de strävar mot ett långsiktigt mål eller syfte, gärna där de får bidra till något större än dem själva.

5. Accomplishment/goda prestationer
Alla har ett behov att ibland känna sig duktiga. Finns det utrymme för alla att ta plats? Är förutsättningarna för att göra ett bra jobb på plats?

6. Hälsa
Friskvårdsbidrag i all ära, men hälsa på en arbetsplats handlar lika mycket att känna ett mentalt stöd av sina kolleger. Det skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag.

Nyfiken på våra kommande event och webinars?

Skriv upp dig på intresselistan så håller vi dig uppdaterad.