Anticimex växer med stöd av IoT

Anticimexgruppen är ett av de marknadsledande företagen i världen inom skadedjursbekämpning och verksamt i 18 länder. Inför IoT Gathering berättar gruppens teknikchef Ulf Eripe om de affärsmässiga fördelarna med internetuppkopplad skadedjursbekämpning.

Sedan starten 1934 har svenska Anticimex jobbat med samma erbjudande: En garanterat skadedjursfri miljö. Bland kunderna finns allt från privatpersoner till industriföretag och städer. Med drygt 6000 medarbetare i 18 länder expanderar företaget, mycket tack vare den strategiska satsningen på IoT och konceptet Anticimex Smart.

Se Ulfs presentation från IoT Gathering här:


Digital skadedjurskontroll – dygnet runt
Anticimex Smart är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att konstant övervaka och omedelbart larma gör systemet det möjligt att snabbt lösa problem med gnagare innan de blir stora och kostsamma.

I skiftet från att använda traditionella fällor med bekämpningsmedel till att använda digitala fällor utan bekämpningsmedel, har medarbetarna fått vidareutbilda sig. Samtidigt har Anticimex blivit en mer hållbar partner.

– Skadedjurstoleransen minskar och kundernas krav på hållbarhet ökar samtidigt som lagarna blir hårdare. Allt detta medan globalisering och klimatförändringar har gjort att skadedjuren blivit fler, säger Ulf Eripe.

Med kombinationen IoT och djup skadedjurskunskap har Anticimex bibehållit sin tätposition i Norden medan de etablerat sig internationellt. Idag växer verksamheten i bland annat, Singapore, Malaysia, Australien och USA.

– Man måste fatta strategiska beslut, även vad gäller IoT. Annars blir det ingenting. Just nu växer vår verksamhet med 15 till 20 % årligen, berättar Ulf Eripe.

Ulf Eripes råd till företag som önskar investera i IoT:

  • Investera inte bara i ett buzzword. Hitta affärsnyttan.
  • Se till att IoT är kopplad till en tjänsteleverans som är en tydlig del av affärsplanen.
  • Think big, start small, act fast.

Är ditt företag redo för IoT?

Vill du komma i kontakt med någon av våra IoT-specialister för att få rådgivning kring vilka lösningar som passar dig och ditt företag bäst?
Lämna dina uppgifter i vårt formulär så hör vi av oss inom kort.