Teknikskiftet

Är 2022 året då alla bolag blir techbolag?

Det nya skiftet accelererar innovationskraften och förändrar vad som är möjligt. Autonoma processer, maskininlärning och AR öppnar alla upp dörren för digitala lösningar inom våra mest traditionella branscher. Industri 4.0 är redan här, och många andra branscher har redan insett vinsterna med uppkopplade processer. Men, är 2022 året då alla bolag blir techbolag?

När 4G introducerades i slutet av 2009 var Sverige först i världen med att börja använda det nya nätet. Hoppet från 3G till 4G innebar snabbare hastigheter, lägre svarstid och mer bandbredd. Men framför allt utgjorde det en digital infrastruktur för innovation och utveckling under 2010-talet.

Med 4G fick vi internet i fickan. Det banade väg för app-revolutionen och en helt ny typ av företag och tjänster med utgångspunkt i mobilen. Nu står vi på tröskeln till nästa stora teknikskifte. Ett vars konsekvenser vi nu som då inte kan överblicka till fullo. En sak är dock säker. Och det är att 5G kommer att förändra det mesta. Nya jobb kommer att skapas. Gamla kommer att försvinna. Vad vi arbetar med, men även hur vi arbetar kommer att förändras. Möjligheterna är enorma. Och vinnare är de samhällen, företag, och organisationer som ser till att ta vara på möjligheterna som tekniken ger. Men vad är det för nya innovationer som kommer möjliggöras av 5G, och som kan komma att definiera 2020-talet?

— Vi på Telenor har lång erfarenhet av flera teknikskiften. Nu står vi redo att ta nästa steg med vår största nätinvestering någonsin. Redan 2024 kommer 99 procent av Sveriges befolkning att ha tillgång till 5G. Detta kommer att göra näringslivet och samhället mycket mer effektivt. Vi ska fokusera på att hitta lösningar för att hela landet ska få bra täckning så att varje kund kan maximera sina möjligheter, säger Björn Ivar Moen, vd på Telenor Sverige.

Nästa generations smarta fabriker är här

Ångmaskinen gav oss den första industriella revolutionen, elektrifieringen möjliggjorde massproduktion i den andra och med datorernas intåg i industrin på 70-talet påbörjades den tredje. Nu befinner vi oss i den fjärde industriella revolutionen där uppkopplade apparater pratar direkt med varandra och med hjälp av mängder av data och AI fattar egna beslut. Den smarta fabriken är inte science fiction utan det är här och nu.

— Den fjärde industriella revolutionen innebär nya möjligheter för industrin i Sverige. Smarta automatiserade flöden ger effektivare produktion, logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet. Men också nya affärsmöjligheter. IoT är fundamentet i den fjärde industriella revolutionen. Och med 5G finns tekniken som möjliggör nästa steg, säger Andreas Kristensson, IoT-chef Telenor Sverige.

Automatisering och uppkopplade maskiner är redan nu ett fenomen som är vanligt förekommande i svenska fabriker. Faktum är att Sverige är ett av de robottätaste länderna i världen. Med 247 industrirobotar per 10 000 anställda inom tillverkningsindustrin är vi på en global femteplats.[1] Den snabba utvecklingen inom AI, maskinlärning, och robotteknik gör att gränsen för vad som är möjligt ständigt skjuts fram. 5G, med möjlighet till säker och kraftfull realtidskommunikation, kommer att flytta fram den gränsen ytterligare och skapa ännu större möjligheter för industrier.

Sammantaget bidrar utvecklingen mot ökad uppkoppling och automatisering inom industrin till att företag kan öka effektiviteten och minska sina produktionskostnader. Det är ett tydligt tecken på att teknikskiftet, och 5G i synnerhet, har potential att skapa nya affärsmöjligheter för många svenska bolag.

5G driver nästa revolution för handeln

Teknik och handel har alltid utvecklats hand i hand, och med industrialiseringen under 1800-talet bredde butiker ut sig i våra städer. Bilen gav oss köpcentrum utanför stadskärnan.

Internet gav oss e-handel och 4G gjorde e-handeln mobil. Den mobila e-handeln har sänkt trösklarna för att näthandla, och idag görs så många som 52 procent av köpen online via mobila enheter.[2]

Nu står vi inför ett teknikskifte med 5G som kommer att skapa nya möjligheter för smartare handel. Ett teknikskifte som kommer påverka alla delar av detaljhandeln. Snabbare uppkoppling, större kapacitet och möjlighet att hantera stora mängder data i realtid kommer få stor inverkan på kundupplevelsen i stort, både i butik och online, och revolutionera såväl transporter som lagerhantering.

Idag finns det ca 4000 robotlager globalt. År 2025 väntas fyra miljoner kommersiella robotar arbeta i 50 000 lager över hela världen.[3] Med 5G kan robotlagren bli smartare, säkrare, och ännu mer kostnadseffektiva än vad som är möjligt med dagens teknik. 5G kommer också kunna öka spårbarheten i logistikkedjan och på sikt möjliggöra fjärrstyrda och autonoma leveranser, samt mer effektiv transportplanering.

Minskade klimatavtryck med 5G och IoT

Optimerad logistik och lagerhantering kan bidra till minskat svinn, och effektivare transporter kan minska koldioxidutsläppen. Det är flera branscher där ökad uppkoppling och automatisering har stor potential att bidra till minskade utsläpp. Ericsson beräknar att det som kallas för ICT-branschen (dvs. IT och kommunikationsteknik) i och med 5G har potential att minska koldioxidutsläppen i andra sektorer med upp till 15 procent.[4]

— 5G och IoT innebär stora klimatvinster inom många sektorer. På sikt är också målet att 5G-uppkopplingen ska vara tio gånger mer energieffektiv än dagens 4G. Det kommer också göra det möjligt att minska utsläppen i samhället, säger Andreas Kristensson, IoT-chef Telenor Sverige.

[1] https://www.dn.se/ekonomi/robotforsaljningen-fortsatter-att-minska-i-sverige/

[2] https://www.klarna.com/international/press/ny-klarnarapport-visar-sa-handlar-svenskarna-pa-natet-och-har-bor-sveriges-mest-digitala-konsumenter/

[3] https://www.ericsson.com/en/blog/2019/10/connectivity-enables-warehouse-automation

[4] https://www.svd.se/ericsson-5g-minskar-klimatutslappen