Guide: Så bygger du en digital organisation från grunden

Många äldre företag kämpar med sin digitala omställning. För nystartade och unga företag är det annorlunda – där är det fritt fram att skapa sin egen digitala dröm. I vår nya guide hittar du sju enkla tips som hjälper dig att bygga ditt företag digitalt från grunden.

Tre take-aways:

  1. Digitala företag är mer dynamiska och bättre rustade för oförutsägbara händelser.
  2. Man får ut mer av sina resurser och kan lättare växla upp och ner när det behövs.
  3. Med ett digitalt arbetssätt är det lättare att dra nytta av ny teknik som till exempel 5G och IoT.