10 fördelar med hybridkontoret som är omöjliga att bortse ifrån

Hybridkontoret är den nya given på arbetsmarknaden. Även om det finns många utmaningar finns det fördelar med hybridkontoret som är svåra för arbetsgivare och chefer att bortse ifrån. Här har vi listat några av dessa.

När distanskontoret blir hybridkontoret är det nog många svenska chefer som lägger pannan i djupa veck. Det är rimligt eftersom det också är svårare att ha en arbetsplats där en del är på plats, och en annan sitter på distans.

Men det finns också fördelar. Om du lyckas med dessa punkter kan ni skapa en arbetsplats som är mer effektiv, mer flexibel och har medarbetare som mår bättre.

1. Lättare för många att fokusera
Med färre personer på plats blir det färre störningsmoment och det blir enklare att gå in i sin ”fokusbubbla” – vilket gör att produktiviteten ökar.

2. Företag kan rekrytera mer på kompetens
Var kontoret ligger var tidigare en faktor alla behövde förhålla sig till. Så kommer det bli med hybridkontoret också. Men när man kan jobba hemifrån fler dagar i veckan blir det friare var medarbetarna kan bo. Det gör att företagen kan rekrytera på kompetens än geografisk plats.

3. Mindre restid
De dagar som medarbetarna jobbar hemifrån minskar restiden vilket gör det enklare att få ihop livspusslet. Och nöjda medarbetare är ofta medarbetare som presterar bättre!

4. En mer naturlig ansvarsfördelning av arbetsuppgifter
Hybridkontoret tvingar cheferna att ge tydligare ramverk kring vad man förväntar sig av medarbetarna. Det blir också en tydligare ansvarsfördelning vilket gör att varje medarbetare kan utveckla sitt självledarskap.

5. Möten som är snabbare och mer effektiva
Digitala möten kan vara förödande ur en social synpunkt. Men fördelen är att de ofta blir mer effektiva och lösningsfokuserade. Tiden ni tidigare la på att försöka hitta ett mötesrum kan läggas på skälet till att ni har mötet.

6. Hemmajobbare sover mer – men är lika produktiva [1]
Man brukar säga att god sömn är A och O för välmående. Och det stämmer! Forskning från Högskolan i Gävle visar att distansjobbare sover längre – men är lika produktiva som när de är inne på kontoret. De rör också på sig lika mycket som kontorsarbetarna.

7. Minskade kostnader när behovet av kontorsplatser minskar [2]
Under pandemin gapade kontorslandskap i Sverige tomma. Kanske får vi aldrig mer se en situation där alla tränger ihop sig på ett kontor samtidigt – vilket också minskar företagens behov av kontorsyta. Det kan leda till minskade lokalkostnader för företagen, pengar man kan lägga på till exempel teknik för att hybridkontoret ska fungera.

8. Sänkta stressnivåer hos medarbetarna
Större flexibilitet ger medarbetarna en större känsla av kontroll. De kan själva lägga upp sitt arbete vilket i de flesta fall sänker stressnivåerna.

9. Mindre klimatavtryck med färre affärsresor
När allt fler upptäckt fördelarna med videomöten finns det allt färre incitament att åka kors och tvärs för jobbmöten. Dessa affärsresor, som inte sällan sker med flyg, kan klimatavtrycken minska.

10. Nya arbetssätt skapar nya innovationer som kan utveckla verksamheten
Under pandemin har vi tvingats tänka nytt. Det har gett en rad innovationer som garanterat har utvecklat en rad nya innovationer. Kanske har ni hittat sätt hur ni kan effektivisera ert arbete som kan komma till godo även efter pandemin.

 

[1] https://www.forskning.se/2021/03/22/hemmajobbare-sover-langre-men-ar-lika-produktiva/

[2] https://www.forskning.se/2021/03/11/forandrat-satt-att-jobba-aven-efter-pandemin/