Samhällsskiftet
Kan ny teknik lösa samhällets största utmaningar?

Kommuner och regioner har länge brottats med att leverera lösningar på allt större utmaningar – med allt mindre resurser. Nu står vi inför ett teknikskifte med 5G som kommer att lägga grunden för nästa generations tekniska innovationer och möjligheter i det offentliga samhället. 5G innebär en ny teknologisk era, men kommer det nya skiftet kunna lösa samhällets största utmaningar?

Mycket i samhället har under de senaste åren digitaliserats i en takt få hade kunnat förutspå. Vi ser det inom sektorer som tillverkningsindustrin, fordonsindustrin och vården. Men även i våra städer är det allt fler funktioner som kopplas upp i syfte att förenkla och förbättra. 4G banade väg för uppkopplade IoT-enheter i samhället - övergången till 5G skapar helt nya möjligheter för den smarta uppkopplade staden.

Inget nytt med smart stad

Smarta städer är egentligen inget nytt, Internet of Things (IoT) används redan i samhället, men det är inte förrän nu med 5G som vi på riktigt kommer kunna nyttja dess fulla potential. Snabbare och säkrare dataöverföring möjliggör att prylar kan prata med varandra helt utan fördröjning vilket gör det nya mobilnätet till en viktig förutsättning för vidareutveckling av den smarta och datadrivna staden.

— Digitaliseringen av samhället är grunden till så mycket. Infrastrukturen fungerar som en bottenplatta för nya innovativa lösningar på våra största samhällsproblem. Ny teknik och snabbare uppkoppling med 5G innebär en möjlighet att kunna göra gott i samhället. Oavsett om det gäller nya hållbara lösningar, inkludering, eller att kunna rädda fler liv så börjar det med tekniken. Vi på Telenor har en viktig uppgift i att ge alla i Sverige tillgång till bra uppkoppling - man kan se det som att vi kraftsätter samhället, säger Ulrika Steg, CMO Telenor Företag.

Miljövinster i den smarta staden

Möjliga klimatvinster till följd av ökad digitalisering, 5G, IoT och ny smart teknik finns inom en rad olika områden i samhället. Från 2020 till 2030 beräknas digital teknik kunna minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 15 procent genom mer resurseffektiva lösningar inom områden som energi, jordbruk, transport och trafikledning.[1]

— Ett uppkopplat samhälle är ett smartare samhälle. Och ett smartare samhälle är mer hållbart. I en värld där det mesta är uppkopplat kan processer effektiviseras och svinn minskas. Det sparar inte bara tid och pengar, utan minskar även belastningen på miljön, säger Jessica Levin, Telenors expert på digitala arbetssätt.

Trafikstockningar i städer är ett exempel på ett problem i samhället som medför enorma kostnader i termer av bortkastad tid och onödiga utsläpp. Redan idag finns exempel på smarta trafikljussystem som kan minska utsläppen med upp till 20 procent genom att optimera trafikflöden. Med 5G kommer fler sensorer kunna vara uppkopplade i samma nät. Det, i kombination med kortare svarstider, gör att mer data – från fler sensorer – också kommer kunna hanteras i realtid. Detta innebär att det blir möjligt att ta nästa steg mot optimerade trafikflöden och minskade utsläpp.

Ännu fler möjligheter med 5G

I förlängningen kommer 5G även göra det möjligt för självkörande bilar att automatiskt välja den mest effektiva vägen från a till b. Och bussar i kollektivtrafiken kommer att kunna ruttoptimera och bli mer tillgängliga för resenärerna. Möjlighet att optimera och effektivisera transporter bidrar också till en bättre trafiksituation och en mer attraktiv miljö i städerna.

Smarta städer rymmer även smarta hus. Redan idag är en stor mängd fastigheter uppkopplade, men med IoT och 5G kan fastighetsägaren öka energieffektiviteten och samtidigt minska fastighetens klimatavtryck. Genom automatiserad styrning av till exempel energimätning, ventilation och belysning kan IoT bidra med energibesparingar på upp till 30 procent. Tack vare 5G-nätverkets förmåga att snabbt och säkert hantera stora mängder data kommer funktioner som dessa kunna användas i ännu större skala. En utveckling som gynnar både människor och miljö.

Teknikskiftet möjliggör effektivisering och nya lösningar på samhällets utmaningar
Sverige ligger i topp i flera internationella rankingar sett till digital mognad[2] och konkurrenskraft.[3] Vi har alltid varit snabba på att ta till oss ny teknik och möjligheterna den skapar. Men skillnaderna mellan storstadsregionerna och landets mindre kommuner är stora.[4] Många av de mindre kommunerna dras med kostnadsutmaningar, vilket försvårar satsningar på ny teknik. Det har gett de större regionerna ett försprång. Samtidigt har de små kommunerna mest att tjäna på ökad digitalisering.

— Tekniken i sig är en nyckelfaktor för att mindre kommuner på ett mer kostnadseffektivt sätt ska kunna upprätthålla god service för sina invånare. Utrullningen av 5G-nätet kommer att erbjuda nya lösningar på samhällsproblem som tidigare känts oöverkomliga, det innebär också ökad tillgänglighet och nya möjligheter för kommuner och regioner runt om i Sverige, säger Jessica Levin.

När en tilltagande del av värdet i ekonomin produceras digitalt blir den digitala infrastrukturen allt viktigare. Telenor har lång erfarenhet av teknikskiften och har varit med och drivit igenom flera generationers uppkoppling, från 1G, 2G, 3G, 4G – och nu 5G.

— Erfarenhet från att ha hjälpt en stor del av landets kommuner mot ökad digitalisering har gjort oss till experter på området. Skiftet mot 5G innebär fantastiska möjligheter, och vi på Telenor är stolta över att kunna driva utvecklingen framåt mot fler spännande uppkopplade tjänster, avslutar Jessica Levin.

[1] https://www.weforum.org/agenda/2019/01/why-digitalization-is-the-key-to-exponential-climate-action/

[2] https://www.svd.se/sverige-varldsledande-inom-digitalisering

[3] https://www.svd.se/sveriges-konkurrenskraft-listad-bland-varldens-basta

[4] Nordic Digital Municipality Index 2020