Innovatören Tobias Ahlin: ”Större frihet på jobbet skapar lyckligare människor”

Redan 2018 ansåg Tobias Ahlin att fler borde jobba på distans – vilket fick många att höja på ögonbrynen. Sedan dess har det hänt en del. Nu ser han ett behov av en kulturell förändring och uppmanar fler företag att i större utsträckning lyssna på sina medarbetare.

Hybrida arbetsplatser och ett flexibelt förhållande till kontoret har varit Tobias verklighet under snart ett decennium. Tidigare utgick han från San Francisco, men idag arbetar han med Stockholm som bas på det Microsoft-ägda bolaget Github, med kollegor spridda över flera olika tidszoner.

Att det finns många fördelar med arbete på distans, både för organisationer och anställda, upptäckte han redan 2013.

— Det var som att gå in i en helt ny värld. Det innebar både större frihet och att jag kunde bestämma mer själv hur jag ville leva mitt liv. Tanken om att alla ska passa in i en snäv ram sätter stopp för många livsval, men när människor får leva som man vill blir vi både lyckligare och mer produktiva, säger Tobias Ahlin.

Tobias-Ahlin-Athenas_750x250.jpg

Trots de senaste årens snabba förändringar på många arbetsplatser, menar Tobias att företag fortfarande tenderar att fastna i gamla tankesätt. För att lyckas med balansen i framtiden menar han därför att företag måste våga tänka mer nytt och också utgå ifrån medarbetarna i större utsträckning.

— Många företag har ett mind set som grundar sig i att man ska sätta tydliga ramar för de anställda, det sitter ofta djupt rotat i kulturen. När jag kom till min första hybrida arbetsplats var det tankesättet helt borta. Där var relationen mellan arbetsgivaren och oss anställda i stället byggd på förtroende och stöttning.

Vilka vanliga fallgropar kliver organisationer i när de ska ställa om?
— När vi ska anamma ny teknik tenderar vi att lyfta över våra gamla beteenden till de nya verktygen, utan att ifrågasätta dem eller se över vad som lämpar sig bäst givet de nya förutsättningarna. Detta riskerar att hämma det digitala samarbetet. En av de stora utmaningarna som vi står inför är att ifrågasätta hur vi bäst använder den teknik som vi har tillgång till.

Har du något konkret exempel på när det digitala samarbetet hämmas?
— Ett exempel är när företag lyfter över en etablerad möteskultur till att också omfatta möten online. Då är det lätt att vi fortsätter att boka in möten för sådant som lika gärna hade kunnat lösas via mail. Resultatet av det blir dagar fyllda av möten och att vi tvingas till att arbeta samtidigt. Vi har alltså tagit ett steg mot en hybrid arbetsplats där vi inte behöver jobba på samma plats längre, men det finns lika mycket potential i att ha färre restriktioner kring vår tid. Den hybrida arbetsplatsen når sin fulla potential när vi tar steget från att kontrollera när vi jobbar, till att fokusera på vilket värde vi levererar.

Vad tror du kommer vara kontorets plats i framtiden?
— Jag tror att vi kommer att tvingas att inte bara tänka på det som massa arbetsplatser, utan mer funktionsbaserat och en plats man faktiskt vill gå till. Många har redan upptäckt att det går bra att jobba på andra ställen än från ett kontor. Jag tror också att fler kommer att välja att arbeta från ett co-working space, framtidens kontor kan vara utspridda och inte nödvändigtvis bundna till en specifik plats.

Vilka utmaningar ser du med ökat distansarbete?
— Självklart är det inte enbart positivt, när vi arbetar remote och inte träffar våra kollegor lika ofta kan det t.ex. vara svårt att fånga upp vissa känslor och nyanser. Vi har svårare att ta hand om människor i vår närhet när vi inte kan se dem i ögonen. Det kan också vara svårt att upprätthålla och vårda sitt kontaktnät. På sikt kommer vi nog hitta sätt för att lösa dessa utmaningar, men till dess är det bra att vara medveten om dem.

Hur tror du att vi kommer att arbeta, säg 2025?
— Detta kommer att påverkas av hur vi bygger våra städer. Var kommer man att spendera sin tid? Kommer vi behöva bo större för att alla vill ha ett eget hemmakontor? Troligtvis kommer vi att se en omdefiniering av hur vår arbetsplats ser ut liksom hur våra städer ser ut.

Vad är ditt tips till de företag och organisationer som nu försöker hitta balansen mellan distansarbete och arbete på ett fysiskt kontor?
— Våga fokusera på att stötta och lyssna in era medarbetare. Det är lätt att tänka att man som företag måste ha tydliga riktlinjer och att det ska vara samma för alla. Testa att i stället ta ett steg tillbaka och fråga era medarbetare vad dem behöver för att kunna vara produktiva och för att lyckas i sina roller. Passa på att nyttja alla de möjligheter som finns idag.