Att leda digitalt

Vad krävs det för att leda en digital organisation och hur håller man sig i framkant när utvecklingen rusar fram? Här delar Ulrika Steg, affärsområdeschef för Telenor Företag, med sig av sina erfarenheter.

Ny teknik skapar stora möjligheter. 5G, IoT och AI är förkortningar som kommer att förändra förutsättningarna för företagande. Med sin breda telekombakgrund, både på företags- och konsumentsidan, är Ulrika Steg väl medveten om hur strategier, teknik och avtal slutligen handlar om en enda sak: kundens upplevelse.

– Man behöver ha en bra förståelse för kundens vardag samtidigt som man ständigt utvecklar kunderbjudandet. Att leda i en digitalisering är fortfarande att leda människor, men digitalisering innebär förändring. Jag tror att mycket handlar om att våga och uppmuntra nya saker. En ny kundlösning skapas ofta i ett team som vågar testa nya lösningar, säger Ulrika.

För att lyckas krävs självklart lyhördhet, både internt och gentemot kunderna. En stor del av framgångsreceptet ligger också i att utveckla produkter och tjänster som är lättförståeliga och användarvänliga.

– Genom att vi själva använder nya lösningar kan vi inspirera och hjälpa våra kunder, menar Ulrika.

Ulrika håller sig i framkant på flera sätt. Hon testar själv nya och intressanta tjänster och appar, läser branschpress och fortbildar sig löpande, nu senast på Singularity University.

Inom Telenor används en palett av digitala samarbetsverktyg, exempelvis för projektplanering, dokumentdelning och videomöten. Men vad vore digital framkant utan samhörighet med kollegorna?

– Vi tror mycket på kraften i teamet på Telenor. Framgångsrika team har tillit till varandra och känner att man blir lyssnad på. Ska hela organisationen fungera behöver man känna att "min insats behövs". Jag tänker att det här är ett jobb vi gör tillsammans, menar Ulrika.