Guide: Fem steg till effektivare samarbete

Idag finns en mängd digitala verktyg som kan hjälpa oss att samarbeta effektivt. Men ibland kan det stora utbudet leda till att det blir för många olika verktyg på arbetsplatsen. Det kan – tvärtemot vad som avsågs – istället leda till frustration och ineffektivitet.

Guiden innehåller fem tydliga steg:

  1. Kartlägg nuläge och behov
  2. Utvärdera befintliga tjänster
  3. Rensa upp och våga välja
  4. Skapa en policy och tydliga riktlinjer
  5. Utbilda samtliga medarbetare Ladda ner guiden här. Den kan hjälpa dig och dina kollegor till ett effektivare samarbete.