Elena Sjödin, grundare och vd Robot Minds:
”Vi måste se möjligheterna med den nya tekniken”

En idé om att använda ny teknik för att adressera några av våra stora globala samhällsutmaningar la grunden till Robot Minds. Företaget är, som namnet antyder, fokuserade på robotteknik och idag hjälper man företag att förstå potentialen i att använda sociala robotar och servicerobotar för att lösa olika utmaningar i en organisation.

Robot Minds har sedan starten för några år sedan genomfört flera pilotprojekt med olika typer av företag och organisationer. Tack vare samarbete med världsledande robotproducenter och bred teknisk kompetens kan Robot Minds hjälpa sina kunder från idé till praktisk implementering av robotar som kan användas för att optimera, automatisera och förbättra den dagliga verksamheten.

Under Techday var Elena Sjödin, vd och grundare för Robot Minds, inbjuden för att berätta om möjligheterna med sociala robotar och hur servicerobotar kan användas i olika typer av verksamheter.

– Våra robotar kan användas i många olika sammanhang och organisationer. Ett av de vanligaste användningsområdena är exempelvis inom offentlig sektor. Vi har till exempel robotar som kan hjälpa till med information på flera olika språk och som kan ge snabba svar på frågor och på så sätt avlasta personalen, säger Elena Sjödin.

Vilka branscher tror du har mest att vinna på att använda sig av robotteknik och sociala robotar?
– Det finns stor potential att använda fler robotar inom vården. Det var något som framför allt märktes under coronapandemin då det fanns ett stort behov av att avlasta personalen och samtidigt minimera spridningen av bakterier. Då såg vi hur robotar bland annat kunde hjälpa till med städning och leveranser. Jag skulle också säga att retail-sektorn har mycket att vinna på att använda fler robotar. Vi ser också en stor ökning av antalet robotar inom logistiksektorn.

Hur ser du på utvecklingen inom området de närmsta åren, vad är nästa stora grej?
– Vi kommer definitivt få se fler människolika robotar. Vi såg det senast med Elon Musks Tesla bot och vi ser även likande indikationer från andra företag. En annan sak som kommer att bli större är att ha Robot - as - a - Service som affärsmodell i stället för som en enskild lösning. Mer storskalig användning av robotar och robotar som samarbetar med andra robotar kommer också bli alltmer vanligt.

Vilka trender ser du inom användningen av robotar globalt? Skiljer det sig mycket i olika delar av världen?
– Ja, tyvärr är det ganska stora skillnader. I USA till exempel finns det många startups och mer mogna företag som i större utsträckning testar robotar. Tech-sektorn är mindre reglerad och konsumenter där är generellt mer öppna för att experimentera med ny teknik. Vi ser till exempel stora företag som Walmart, som är en av de största användarna av robotteknik inom retail-sektorn. Men även Amazon, som såklart använder robotar i sina fabriker och lager, men som nu också testar robotar för leveranser och andra typer av tjänster. Så USA ligger definitivt några steg före när det kommer till att testa ny teknik, säger Elena Sjödin.

Hur väl står sig Sverige i konkurrensen?
– I Sverige har vi väldigt bra och utvecklad infrastruktur vilket innebär att potentialen för att använda fler robotar är stor. Vi är redan väl förberedda så det som krävs nu är en mer öppen reglering och en öppen syn på den nya tekniken. Vi ska inte vara rädda för robotarna, utan se möjligheterna med den nya tekniken.

  

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag.

Nyfiken på våra kommande event och webinars?

Skriv upp dig på intresselistan så håller vi dig uppdaterad.