Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics PwC:
”Ansvarsfull AI bidrar till att göra företag och samhällen bättre”

Det råder inga tvivel om att AI på kort sikt kommer att bli en allt större del av vår vardag, med teknik som redan nu påverkar hur vi arbetar. Med många nya verktyg som blir tillgängliga på fler plattformar och i forum, krävs nu ett annat synsätt på hur vi bäst nyttjar dessa. Här berättar Fredrik Lundberg om vikten av ansvarsfull AI, och hur företag bör agera för att på ett strategiskt och hållbart sätt implementera AI i sin verksamhet.

Fredrik Lundberg har arbetat med analys i över 20 år, ett arbete som de senaste åren har tagits till nya nivåer tack vare utvecklingen inom AI och maskininlärning. I sin roll som Head of AI, Data & Analytics på PwC Management Consulting hjälper han företag med att bland annat skapa hållbara AI-strategier, bygga nya AI-produkter och detta med ett stort fokus på en ansvarsfull AI-utveckling.

Vad innebär ansvarsfull AI i din mening?
– Till största del handlar det om att skapa ett förtroende för tekniken och säkerställa att man använder den med en riskmedveten approach. Det är också viktigt att vi är lika medvetna som transparenta kring vår utgångspunkt. Kan vi tydligt förklara vilka modeller vi använder, hur de har tränats, vilken data de använder och hur datan lagras? Vi behöver också få ordentlig lagstiftning på plats med tydliga regelverk att förhålla sig till, men det är lika avgörande att vi som utvecklar och använder dessa verktyg gör det med möjliga utfall och konsekvenser i åtanke. Det är då vi kan nyttja de fantastiska möjligheter som AI också innebär.

– I min mening, så ska ansvarsfull AI återspegla både företags liksom samhällets värderingar, och på så sätt bidra till att göra det bättre.

Vilka är de största möjligheterna med AI? Och vilka är de största riskerna?
– De största möjligheterna är helt klart hur vi kan tillgodogöra oss information på ett helt nytt sätt. Den förmågan kommer alltid vara begränsad hos oss människor, men med hjälp från AI kan vi lägga ihop pusselbitarna både snabbare och smartare. En studie som Harvard gjorde tillsammans med BCG visar tydligt på hur AI-verktyg just höjer den generella lägstanivån kompetens- och prestationsmässigt. Något som kommer vara en enorm tillgång för samhället i stort.

– Riskerna kretsar kring att dessa verktyg nu börjar användas i stor skala utan full förståelse för vad de faktiskt innebär och vilken typ av data man också tillämpar. Utan en större insikt och medvetenhet kring detta, kan en fortsatt användning av dessa verktyg innebära konsekvenser vi varken önskar eller har räknat med.

Vem bär ansvaret för att AI utvecklas och används ansvarsfullt framöver?
– Det är en lika viktig som komplex fråga att svara på. Det är lätt att bara lämna över ansvaret till lagstiftare och därmed lämpa över ramverket till kommande EU-regleringar, och dessa är viktiga att vi får på plats snart. Men bolag bär också ett samhällsansvar i denna fråga, på samma sätt som att flera samhällsaktörer driver på klimatfrågan. Dessutom är det en fråga om affärsnytta, för att näringslivet ska kunna få ut värdet av sina investeringar i AI så måste kunder kunna lita på dessa verktyg. Det sker först när vi utvecklar och använder dem på ett ansvarsfullt sätt. Även vi konsumenter måste bidra genom att ställa krav på AI-utvecklingen och hur den får användas.

Hur kan företag redan idag börja tänka mer ansvarsfullt kring AI?
– Det viktigaste för företag är att sätta en ordentligt AI-strategi, som också får bli en del av affären och inte bara stannar i en one-pager. Att man har tagit aktiva, genomtänkta beslut kring allt från hur bolaget ser på AI och vad tekniken ska tillföra till verksamheten och organisationen, till dess monitorering och potentiella utfall.

Hur tror du att AI-utvecklingen kommer se ut under kommande år?
– Som många säkert ser och upplever, så händer det otroligt mycket på området i detta nu. Framför allt så har de generativa AI-modellerna fått ett uppsving, och blir alltmer kommersiella och tillgängliga på bred front. Vi ser också hur många av verktygen börjar implementeras i större system, så som olika “copilots” där AI nu blir en naturlig del i hela deras ekosystem av produkter. Det kommer leda till en ännu bredare användning av AI, där många kommer använda det i sitt dagliga arbete, ibland utan att vara medvetna om det.

– Utöver det så är det ett område som är svårt att spana kring, just för att utvecklingen går så otroligt snabbt. Flera startups som nyligen byggde hela sin affär på en tidigare AI-modell, är idag redan utslagna då deras erbjudande snabbt blev en del av de stora leverantörernas gratis-tjänster. Med det sagt, har vi helt klart en spännande tid framför oss vad gäller AI.