Företagsnätverk LAN/Wireless LAN

Vi erbjuder design, installation och drift av ditt lokala nätverk, såväl trådbundet som trådlöst. Med våra tjänster LAN och Wireless LAN levereras en komplett funktion med stabil funktionalitet och hög prestanda.

Tips!
Ta hjälp av våra fem frågor när du ska hitta rätt nätverkslösning för just ert företag.

WiFi-symbol

LAN/Wireless LAN hos Telenor

Med våra tjänster inom LAN och Wireless LAN tar vi det fulla ansvaret för ditt trådbundna eller trådlösa lokala nätverk. Vi erbjuder en flexibel, säker och snabb uppkoppling mellan medarbetare, system och arbetsverktyg.

Med vår lösning får du en komplett, managerad infrastruktur där samtliga komponenter ingår. Tjänsten är väl utprövad och möjliggör uppgradering från en mindre installation till ett komplett lokalt företagsnät med både trådbundna och trådlösa anslutningar. Till tjänsten erbjuds även ett antal standardiserade tillvalsfunktioner som bland annat utökade servicenivåer, kundportal, integrationer mot interna katalogfunktioner, självbetjänande gästaccess och QoS optimerad för Microsoft Lync.

Ikon med kugghjul, Telenor Företag tar hand om drift och övervakning

Vi tar hand om drift och övervakning

Vi ser till att ditt lokala nätverk etableras på ett effektivt och standardiserat sätt, med tydlig ansvarsfördelning mellan dig som kund och oss. Din leverans har alltid funktionsgaranti och vi tar hela ansvaret via ditt val av servicenivå. Efter leverans sköter vi också den löpande driften och övervakningen av nätverket.

Genom att låta oss ta hand om ditt lokala nätverk kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet och minimera insatsen av egen kompetens kring teknik, driftsutveckling och säkerhet. Du överlåter helt enkelt utvärderingar av tekniska detaljer och tekniklösningar till oss.

Fem frågor inför upphandling av nätverk

Säker och stabil väg till molnet, ständig uppkoppling, WiFi för besökare, hög säkerhet och rätt kompetens. Det ställs höga krav på företagets nätverk. Upphandla rätt nätverkslösning med hjälp av våra fem aktuella frågeställningar.
Läs mer och ladda ner här

LAN/Wireless LAN hos Telenor:

 

  • LAN respektive Wireless LAN-plattform
  • Serviceavtal (SLA)
  • Installation, drift och underhåll
  • Gästaccess som tilläggstjänst

WAN

Med Telenors datanätstjänst Nordic Connect knyter vi samman hela företagets kommunikation. Vi levererar ett stabilt och säkert företagsnätverk som kan utvecklas i takt med era behov.

Fast bredband

Med vår bredbandslösning Internet Connect får ditt företag en snabb och säker internetanslutning via fiber. Vi kan leverera hastigheter upp till 10 Gbit/s och med olika servicenivåer.

Colocation

Med Telenor Colocation placerar ni er kommunikationsutrustning i någon av våra säkra serverhallar som har anslutning till ett av Nordens modernaste kommunikationsnät.