Därför är vi positiva till teknik

Efter de senaste åren med skämtidsdebatt har vår inställning till tekniken förändrats. Vi ser tekniken som en möjliggörare och fokuserar mer på hur den kan förenkla våra liv. Det menar Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

– Jag tror att digitaliseringen och inställningen till teknik handlar mycket om hur vi kan ta vara på tiden. Tiden är det absolut dyrbaraste vi har och den är inte oändlig. I och med att vi är mer digitala så är vi också fria att göra andra saker med vår tid, säger Katarina Hamnholm.

Corona-effekten går inte heller att bortse från, menar Katarina Hamnholm. Den sista tiden har många börjat jobba och studera hemifrån och samtidigt upptäcker vi hur smidigt det är med videomöten och nya tekniska lösningar.

– De trender och digitala beteenden som vi tidigare märkt av, har under våren förstärkts ytterligare. Vi kan också se en förändring av attityderna mot det som sker digitalt. Exempelvis har fördomarna mot att jobba på distans börjat försvinna i i takt med att fler människor jobbar hemifrån. Man kan säga att våra digitala beteenden trycktestats och nu ser vi vilka positiva effekter det faktiskt leder till.

Förutom att vi frigör tid när jobbresor ersätts med digitala möten så ser vi också andra fördelar med hur tekniken kan underlätta vår vardag. Till exempel har vi upptäckt det smidiga med att sköta mat och andra inköp digitalt.

– En annan aspekt av att vi blivit mer positivt inställda till teknik är att vi har kunnat testa nya konsumtionsbeteenden. Man handlar kanske mer online än vad man gjort innan och det har i många fall upplevts som mer bekvämt och flexibelt. Man slipper stå i kö och man kan se direkt om en vara finns i lager, säger Katarina Hamnholm.

På det stora hela så kan tekniken, om den används på rätt sätt, underlätta snarare än begränsa. Det har blivit allt mer tydligt de senaste månaderna och det gör att det nu också börjar bli dags att sätta punkt för den skärmtidsdebatt som länge pågått.

– För bara några månader sedan så blev mobillådan utsedd till årets julklapp – det har jag svårt se hända idag. Efter den senaste tiden har många fått uppleva hur central och viktig tillgången till uppkoppling är och vilka möjligheter det öppnar. Den digitala och fysiska världen hänger ihop och det är inget man kan separera genom att lägga mobilen i en låda när man tycker att utvecklingen går för snabbt.

Katarina Hamnholm tar även upp attitydförändringen kring skärmlivet och den skam som i vissa fall varit kopplat till livet framför skärmen.

– Under senaste tiden har vi sett en attitydförändring till skärmlivet och scannar man marknaden och läser artiklar och rapporter från media så var inställningen aningen mer negativ tidigare än vad den är nu. Det beror ju också på att många psykologer och beteendevetare nu pratar om fördelarna med det digitala livet och att det är onödigt att känna den här skammen som många initialt kände.

Det går inte sticka under stol att teknikutvecklingen, och även vår inställning till tekniken, ändrats rasande snabbt på sista tiden. Men vad säger det om framtiden?

– Det kommer att komma nya tjänster och nya behov hela tiden. Till exempel kommer 5G och tekniker som AI och IoT att hjälpa oss att skapa ett mer hållbart samhälle och vi kommer lättare kunna kommunicera och förmedla våra åsikter via olika digitala plattformar. Den digitala och den fysiska världen kommer att smälta samman helt enkelt. Möjligheterna med vad tekniken kan hjälpa oss med är enorma och det här är bara början, säger Katarina Hamnholm.

 

Vilken tid vi lever i! En alldeles otrolig tid där nya, spännande uppkopplade saker dyker upp både här och där och där. Världen drivs framåt av människor med ett optimistiskt mindset och innovation uppstår först när vi tänker annorlunda och ser möjligheter. Det är när vi säger ja till förändring, fantasi och utveckling, som vi också vet att det bästa inte har hänt än. Med framtidseffekten ämnar vi utforska optimismens effekt på framtiden. Bryta fördomar, testa gränser och fantisera fritt. Allt för att du, och många fler, ska få ta del av en uppkopplad värld som bara kan bli bättre.

Relaterade artiklar:

Så har uppkoppling förändrat världen 

Allt sedan det första nätet såg dagens ljus för 40 år sedan och förändrade våra liv så har vi fått uppleva ett paradigmskifte var tionde år när en ny generations nät utvecklas. Och med varje skifte så har nya möjligheter väntat runt hörnet.

Här är 10 uppfinningar som förändrat världen

Att vi vågar tänka stort, drömma och uppfinna gör att vi, samhället och tekniken utvecklas. Här är 10 uppfinningar som gör vårt liv idag möjligt.