Så har uppkopplingen förbättrat våra relationer

Vår uppkoppling är det som under våren har gjort att vi kan vara sociala, trots den fysiska distansen. Vi har kunnat jobba hemifrån, grattat mamma på mors dag, firat födelsedagar och ta studenten. Allt digitalt. Och vi har faktiskt fått bättre relationer med våra nära och kära.

Trots att den fysiska distansen kanske aldrig varit så stor som under 2020 så visar en undersökning som Telenor gjort att mer än var tredje svensk faktiskt har fått en bättre relation till sina släktingar under våren. Tack vare uppkopplingen.

  – De trender och digitala beteenden som vi tidigare märkt av, har under våren förstärkts ytterligare. Vi kan också se en förändring av attityderna mot det som sker digitalt, berättar Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Vi har börjat använda de möjligheter uppkopplingen erbjuder allt mer medan världen varit nedstängd. Såväl relationer som jobb och vanligt vardagsbestyr har förenklats med våra skärmar. Och det har också lett till en förändring i våra attityder.

– Under senaste tiden har vi sett en attitydförändring till skärmen och skannar man marknaden och läser artiklar och rapporter från media så var inställningen aningen mer negativ tidigare än vad den är nu, säger Katarina Hamnholm.

Vi har behövt ändra en hel del vanor under året vilket också gjort att vi kunnat se de möjligheter uppkopplingen ger oss. Många vardagsbestyr har vi behövt göra online; handla mat och kläder, gå till läkaren, studera och jobba och vi har upptäckt hur det förenklat våra liv. 

– Exempelvis har fördomarna mot att jobba på distans börjat försvinna i  takt med att fler människor jobbar hemifrån. Man kan säga att våra digitala beteenden trycktestats och nu ser vi vilka positiva effekter det faktiskt leder till, säger Katarina Hamnholm.

Att ha digitala möten istället för fysiska tror var tredje svensk att de kommer att fortsätta med även efter att samhället återgått till det normala. Och lika många tror att de kommer fortsätta handla online.  För nu när vi lärt oss hur enkel vår vardag kan bli med hjälp av teknik och uppkoppling så har vi börjat omfamna den. Det har förändrat våra attityder, ändrat vår syn på vad som är möjligt och brutit det digitala utanförskapet.

 

 

Vilken tid vi lever i! En alldeles otrolig tid där nya, spännande uppkopplade saker dyker upp både här och där och där. Världen drivs framåt av människor med ett optimistiskt mindset och innovation uppstår först när vi tänker annorlunda och ser möjligheter. Det är när vi säger ja till förändring, fantasi och utveckling, som vi också vet att det bästa inte har hänt än. Med framtidseffekten ämnar vi utforska optimismens effekt på framtiden. Bryta fördomar, testa gränser och fantisera fritt. Allt för att du, och många fler, ska få ta del av en uppkopplad värld som bara kan bli bättre.

Relaterade artiklar:

"Uppkoppling gör allt möjligt"

Demokratier utvecklas, vardagen förenklas och relationer stärks. Allt tack vare vår uppkoppling. Och det finns inga gränser för vilken teknik vårt nät kommer att leda till i framtiden.

Därför har vi blivit mer positiva till teknik

Efter de senaste åren med skärmtidsdebatt har vår inställning till tekniken förändrats. För många har det förändrats bara de senaste månaderna.