På din tomt

Utan kabel, ingen villafiber. Men innan grävmaskinerna kommer till din gata finns det några saker som är viktiga att känna till.

Vi gräver – men inte mer än nödvändigt

Eventuellt finns det kabelrör nedgrävda på din tomt som vi kan använda. I så fall gör vi det. Om det inte redan finns kabelrör så gräver vi ett dike och drar kabeln där. Diket blir cirka 20-40 centimeter brett – precis så mycket som behövs. Det kan också vara så att det finns luftledning för fiber i ditt område. Om entreprenören anser att det är bästa leveranssättet kommer din fiber att gå via luften.

Villa med stentrappa och vit uppfart

Vi är rädda om din tomt

Under arbetet försöker vi att göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. Vi gör allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. När vi har dragit kabeln fyller vi igen diket och grovåterställer. Du återställer markytan, till exempel gräsmatta eller stenläggning.

Håll reda på var kabeln ligger

Det är bra om du dokumenterar dikets sträckning på till exempel en tomtkarta. Detta för att undvika att skada kabeln vid eventuella framtida markarbeten på tomten. Dessutom blir det enklare att hitta kabeln om den skulle behöva grävas fram vid ett fel på anslutningen.

Läs också: Inne i ditt hus