Utseendekrav för att byta mobil med Change

Med tiden brukar telefonen få några repor och kanske sprickor, det är inget konstigt med det. För att se om din mobil uppfyller kraven för ett byte kan du jämföra skadorna med exempelbilderna nedan. Bilderna nedan är referensbilder. Det kan förekomma skador som inte finns med som exempel.

Har du lagat din telefon?

Tänk på att en reparation måste ha genomförts hos en auktoriserad verkstad med orginaldelar för att godkännas för ett byte med Telenor Change.

Repor

GODKÄNDA REPOR Exempel på en typ av repor som faller under godkänt för ett byte. Reporna är ytliga och uppstår vid normalt slitage.

EJ GODKÄNDA REPOR Reporna är tydligt synliga och går att känna med fingrarna. Det gäller även kraftiga repor och hack på höljet runtom telefonen.

GODKÄNDA REPOR Exempel på en typ av repor som faller under godkänt för ett byte. Reporna är ytliga och uppstår vid normalt slitage.

Sprickor och kantskador

GODKÄNDA KANTSKADOR Exempel på ytliga hack som är godkända för ett byte. Det får inte förekomma hack i kanterna av glaset på fram- eller baksida. Hacken får inte ha orsakat sprickor.

EJ GODKÄNDA SPRICKOR OCH KANTSKADOR Skada som resulterat i spricka i skärmens fram- eller baksida. Det gäller även kantstötta hörn och sidor på höljet med sprickor som följd. För att telefonen ska klassas som godkänd får varken fram- eller baksidan vara sprucken.

EJ GODKÄNDA SPRICKOR OCH KANTSKADOR Skada som resulterat i spricka i skärmens fram- eller baksida. Det gäller även kantstötta hörn och sidor på höljet med sprickor som följd. För att telefonen ska klassas som godkänd får varken fram- eller baksidan vara sprucken.

EJ GODKÄND KANTSKADA Exempel på en telefon med en kantskada som inte är godkänd. Hacken i höljet är djupa och känns tydligt. Ett deformerat hölje som orsakat sprickor på fram- och baksida klassas som icke godkänd skada.

Skador uttag

Bilderna nedan är exempel på laddningsuttag, men med uttag menas också simkortshållare samt 3.5 mm-uttag (hörlursuttag).

GODKÄND SKADA PÅ UTTAG Uttaget får inte vara desformerat. Normalt slitage gäller. Laddningsuttaget ska ha samma form och funktion som när telefonen var ny. Laddningsuttaget ska ha samma form och funktion som när telefonen var ny.

EJ GODKÄND SKADA PÅ UTTAG Uttaget får inte vara desformerat. Normalt slitage gäller. Laddningsuttaget ska ha samma form och funktion som när telefonen är ny.

GODKÄND SKADA PÅ UTTAG Uttaget får inte vara desformerat. Normalt slitage gäller. Laddningsuttaget ska ha samma form och funktion som när telefonen var ny. Vissa telefoner har ett skydd, exempelvis Samsung. Detta måste sitta kvar.

EJ GODKÄND SKADA/UTTAGSSKYDD SAKNAS Vissa telefoner har ett skydd för laddningsuttaget, exempelvis Samsung. Skyddet måste sitta kvar för att ett byte ska kunna genomföras. Laddningsuttaget ska ha samma form och funktion som när telefonen var ny. 

Glipor

EJ GODKÄND GLIPA Ramen får inte vara desformerad. Det får inte finnas några glipor mellan ram och skärm, varken på fram- eller baksidan. Normalt slitage gäller.

EJ GODKÄND GLIPA Ramen får inte vara desformerad. Det får inte finnas några glipor mellan ram och skärm, varken på fram- eller baksidan. Normalt slitage gäller.

Inbränd skärm

EJ GODKÄND INBRÄND SKÄRM Skärmen får inte vara inbränd. Med inbränd skärm menas att en bild eller liknande har bränts in i skärmen. Inbränd skärm syns tydligast på vit bakgrund.

EJ GODKÄND INBRÄND SKÄRM Skärmen får inte vara inbränd. Med inbränd skärm menas att en bild eller liknande har bränts in i skärmen. Inbränd skärm syns tydligast på vit bakgrund.

Andra typer av skador

Det kan förekomma andra typer av skador som inte finns med ovan. Om du är osäker, vänligen besök din närmaste Telenor-butik innan du byter telefon. Klicka här för att komma till butikssidan för mer information.