Tala med den som står för abonnemanget

Om du inte står för abonnemanget kan du inte fördela eller köpa extra surf, det kan bara den personen göra vars namn står på fakturorna*. Be hen att skapa ett konto på Mitt Telenor samt legitimera sig som betalningsansvarig, så kan hen hjälpa dig med det du vill göra.

*I samband med att den nya dataskyddsförordningen GDPR infördes såg vi över medlemsprofilerna i Telenor Familj. Nu är man antingen Ägare eller Medlem, och det är bara den som är Ägare som kan fördela eller köpa extra surf. För att bli ägare måste man legitimera sig som betalningsansvarig för kontot.

Läs mer om medlemsprofilerna inom Telenor Familj