Inställningar i röstbrevlådan

Du kan använda dig av kortkommandon eller appen Mitt Telenor för att anpassa röstbrevlådan precis som du vill.


Så här gör du för att...

 • Komma igång med röstbrevlådan

  För att komma igång med röstbrevlådan ringer du till 888.

 • Spela in ett personligt hälsningsmeddelande

  Ring 885 och följ instruktionerna. 

 • Lyssna av meddelanden

  För att lyssna av meddelanden ringer du till 888, eller till +46 708 222 888 om du ringer från en annan telefon än din egen. 

 • Justera tiden som går innan röstbrevlådan svarar
  Gå in i appen Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling". 

  Välj antal signaler som ska gå fram innan samtalet kopplas till röstbrevlådan. 

  • 2 signaler motsvarar 5 sekunder
  • 3 signaler motsvarar 10 sekunder
  • 4 signaler motsvarar 15 sekunder
  • 5 signaler motsvarar 20 sekunder 
  • 6 signaler motsvarar 25 sekunder 
 • Stänga av/inaktivera

  Gå in i appen Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling". Dra reglaget till höger så att "Aldrig" är markerat.

 • Återaktivera

  Gå in i appen Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling". Välj efter hur många signaler du vill att samtalen ska kopplas vidare till röstbrevlådan. 

  Om du har ställt in ett visst antal dagar som röstbrevlådan ska vara avstängd och vill sätta på den tidigare så ringer du 888 och följer instruktionerna. 

 • Stänga av under ett bestämt antal dagar

  Sms:a svarare av (antal dagar) till 222. Till exempel "svarare av 7" för att ha röstbrevlådan avstängd i sju dagar. Den stängs av direkt efter att du har skickat sms:et.  Då stängs den av direkt.

 • Ändra kod

  Ring till 886 för att ändra kod. Detta fungerar inte om man är utanför Sverige. 

  Koden måste bestå av 4-7 siffror och får inte enbart bestå av 0:or.

 • Få en ny kod

  Om du inte har en kod till din röstbrevlåda, eller har glömt den du har, kan du ringa till 886 (fungerar bara i Sverige) och slå in fel kod två gånger. Följ därefter instruktionerna så får du en ny kod via sms. 

 • Koppla vidare röstbrevlådan till ett annat nummer

  Gå in i appen Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling". Klicka i knappen "Vidarebefordra till annat telefonnummer" och fyll i det nummer som samtalen ska kopplas till. 

 • Ta bort vidarekoppling
  Gå in i appen Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling". Klicka i knappen "Koppla till röstbrevlådan".
 • Byta mellan två hälsningsmeddelanden

  Om du vill växla mellan två hälsningsmeddelanden (till exempel ett för när du är på jobbet och ett för när du inte är det) gör du så här. 

 • Byta språk

  Om du vill ändra språk i röstbrevlådan ringer du till Kundservice på 020-222 222.