Hemligt och dolt nummer

Här hittar du instruktioner om hur du aktiverar hemligt nummer, dolt nummer och ej sökbart nummer.