Kan inte ladda ner mjukvara

  • Koppla bort routern

    Koppla tv-boxen direkt till nätverksuttaget eller mediaomvandlaren. Kontrollera att inkopplingen är korrekt gjord. 

  • Starta om

    Starta om tv-boxen och eventuell mediaomvandlare.