Svartvit bild eller ingen bild alls

Är din bild svartvit eller saknas bilden helt? Börja med att starta om routern och tv-boxen enligt stegen:

 • Kontrollera källa

  Kontrollera först att du valt rätt källa, source, med fjärrkontrollen.

 • Kontrollera kabeln

  Kontrollera att hdmi- eller scartkabeln mellan tv-boxen och tv:n sitter ordentligt. Är du osäker på hur tv-boxen kopplas in eller vilken kabel du använder? Läs mer här: Installationsguide för Arris

 • Dra ut strömkabeln

  Dra ut strömkabeln ur tv-boxen.

 • Starta om routern

  Dra ut strömkabeln ur routern. Koppla in igen efter cirka 30 sekunder och låt starta upp.

 • Starta tv-boxen igen

  Koppla sedan in strömmen till tv-boxen igen efter cirka en minut.