Hdmi- eller scartuttag

  • Testa ett annat uttag

    Testa ett annat uttag om du har fler hdmi- eller scartuttag på tv:n.

  • Byt ut kabeln

    För att utesluta problem med hdmi- eller scartkabeln, prova att byta ut den helt. 

Fick du den hjälp du behövde?

Ja! Nej, jag behöver mer hjälp