Vad har Telenor för bank- och plusgiro?

Vi har olika bankgiro- och plusgironummer för olika tjänster. 

Mobiltelefoni och mobilt bredband

Bankgironummer för betalning av faktura: 5331-1338
Bankgironummer för anslutning till autogiro: 5372-3722
Plusgironummer: 4792603-5
Betalningsmottagare: Telenor Sverige AB 

Bredband, tv eller  hemtelefoni via bredband

Bankgironummer: 5572-4959
Betalningsmottagare: Telenor