Hur ser jag planerade arbeten som påverkar tv och bredband?

Det gör du på sidan som handlar om planerade förbättringsarbeten.